L'Arche Polska - dokumenty oficjalne i raporty​

Dokumenty podstawowe

Odpis z KRS (2021-06)Statut fundacji (2018-10)

Sprawozdania roczne

2019: Sprawozdanie merytorycznesprawozdanie finansowe (*)

2018: Sprawozdanie merytorycznesprawozdanie finansowe (*)

2017: Sprawozdanie merytorycznesprawozdanie finansowe

2016: Sprawozdanie merytorycznesprawozdanie finansowe

2015: Sprawozdanie merytorycznesprawozdanie finansowe

2014: Sprawozdanie merytorycznesprawozdanie finansowe

(*) Począwszy od roku 2018, sprawozdania finansowe są sporządzane elektronicznie – strona internetowa prezentuje wydruk tych dokumentów.