Witamy w L'Arche Wrocław

Jesteśmy wspólnotą tworzącą domy pomocy społecznej o charakterze rodzinnym, świadczącą profesjonalne usługi opiekuńcze. Nasi domownicy i mieszkańcy, obecnie ponad dwadzieścia osób z niepełnosprawnością intelektualną, to wiele indywidualnych historii, doświadczeń, często smutnych i traumatycznych. Od wielu lat dbamy o to, aby nasi podopieczni mieli nie tylko zapewnioną opiekę, ale czuli się ważni, akceptowani i potrzebni. Wspieramy ich rozwój intelektualny i emocjonalny, z radością obserwując, jak pokonują własne ograniczenia i stają się coraz bardziej samodzielni. Czasami zmiany obserwujemy z dnia na dzień, czasami na przestrzeni kilku miesięcy, a nawet lat.

Stworzyliśmy Wspólnotę, która nie stoi w miejscu. Jej istotą jest nie tylko wspólne spędzanie czasu, ale wykorzystywanie go tak, aby służył rozwojowi nas wszystkich, bowiem:

„Nikt nie jest tak słaby, aby nie pomóc innym i nikt nie jest tak silny, aby nie potrzebował pomocy.”

Nasza historia

Zaczęło się – jak zawsze – od marzenia. Pierwsze spotkanie przedstawiające ideę L’Arche potencjalnym członkom grupy założycielskiej miało miejsce we wrześniu 1995r. Po trzech latach regularnych spotkań, Wspólnota we Wrocławiu została zaakceptowana jako tzw. Projekt L’Arche. Było to w listopadzie 1998 roku.

W kolejnych latach powstały: DPS „Tęcza” (oficjalne otwarcie – maj 2003r), Centrum Dydaktyczno-Opiekuńcze, w którego skład wchodzi DPS „Dom Mamre” oraz Zespół Mieszkań Chronionych „Przystań Nadziei”.

W listopadzie 2017 roku nasza wspólnota została włączona w proces decyzyjny Federacji L’Arche na poziomie międzynarodowym. Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy przyczyniać się poprawy życia osób niepełnosprawnych w Polsce i na świecie, dzieląc się naszym doświadczeniem oraz tworząc standardy opieki na najwyższym poziomie.