Witamy w L'Arche Śledziejowice

Pierwsza wspólnota L’Arche w Polsce

Tu wszystko się zaczęło. Wspólnota w Śledziejowicach to pierwsza wspólnota L’ARCHE w Polsce, a działa nieprzerwanie już 40 lat. Powstała we wrześniu 1981 roku, trzy miesiące przed ogłoszeniem stanu wojennego.

Obecnie Wspólnota prowadzi dwa domy – dom Effatha i dom Emaus. Mieszka tu na stałe 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z asystentami, którzy sprawują nad nimi opiekę i towarzyszą im w codziennym życiu. To miejsca pełne rodzinnej atmosfery, ciepła i miłości.

W Śledziejowicach działają też Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Obecnie wspólnota zapewnia opiekę i wsparcie dla blisko 70 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla ich rodzin.

Dom Effatha w Śledziejowicach

To pierwszy dom wspólnoty L’ARCHE w Polsce. Łącznie mieszka w nim 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z asystentami, którzy sprawują nad nimi całodzienną opiekę i towarzyszą w codziennych czynnościach.

Dom Emaus w Wieliczce

Drugi dom wspólnoty mieści się przy ul. Gwarków w Wieliczce. Na stałe mieszka tu 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspólnie z towarzyszącymi im asystentami tworzą miejsce pełne zrozumienia, miłości i akceptacji drugiego człowieka takim, jaki jest.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Działa od 2009 roku. W 2014 roku zakończyliśmy rozbudowę budynku i dostosowaliśmy przestrzeń do potrzeb osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich. Obecnie do ośrodka uczęszcza 23 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tym również osoby z autyzmem i na wózkach inwalidzkich.  Uczestnicy zajęć mają do wyboru udział w następujących zajęciach: sztuki użytkowej, komputerowych, kulinarnych, gimnastycznych (w tym wyjazdy na basen i hipoterapię),komunikacyjnych. Regularnie staramy się wyjeżdżać do kina muzeum, na spacery i wycieczki.

Polecamy reportaż o ośrodku w Stacji 7.

Film o Mateuszu - uczestniku ŚDS

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wspólnota w Śledziejowicach prowadzi warsztaty dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działają tutaj pracownie produkcji świeczek, stolarska, malarska, gospodarstwa domowego, krawiecka, ceramiczna oraz trening pracy. W ten sposób wspólnota tworzy nie tylko warunki dobrej opieki nad osobami niesamodzielnymi, ale i wspiera rozwój ich talentów i umiejętności, przez co pomaga im w budowaniu samodzielności.

Znajdź L’Arche Śledziejowice na Facebooku

Zobacz nas w akcji: