Projekty

W L’Arche każdego dnia towarzyszymy osobom z NI w codziennym rozwoju.  Ponieważ nasze domy są częścią lokalnych społeczności, to w naturalny sposób pielęgnujemy więzi z sąsiadami, organizacjami i instytucjami, w ramach współpracy realizując też wspólne projekty. 

Jest dla nas bardzo ważne, by głos osób z NI był słyszany, dlatego dbamy o to by systematycznie prowadzić edukację o niepełnosprawności, rozwijać wolontariat szkolny i pracowniczy oraz wspierać samodzielność osób z NI.

Nasze ostatnie projekty…

ARCHITEKCI
ZMIANY

My i ONI
ILORAZ SERCA

PROJEKTY
PFRON

WZMOCNIĆ GŁOS
NIEMOCNYCH

teatrzyk

ZMIENIAMY ŚWIAT
SERCE PO SERCU