Wspólnota L’Arche w Gdyni, to my!

Jesteśmy niewielką, lecz dość różnorodną grupą osób. Różni nas wiek, wykształcenie, doświadczenia życiowe i zawodowe, stan zdrowia oraz rodzaj i stopień niepełnosprawności. Od 2013 roku spotykamy się regularnie i sprawia nam to przyjemność. Łączy nas bowiem wspólne marzenie stworzenia w Gdyni wspólnoty L’Arche – miejsca wyjątkowego, gdzie będziemy widzieć wartość innych osób, niezależnie od ich stopnia niepełnosprawności. Idea L’Arche jest czymś, co staramy się poznać i poczuć. Zbudowaliśmy dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i mieszkających z nimi asystentów, ale mamy świadomość tego, że budowa wspólnoty L’Arche to coś znacznie więcej. Naszym fundamentem jest zaufanie do Boga i wiara w jego plan dla nas. Staramy się razem odkrywać i stopniowo wcielać w życie ten plan, który On przed nami stawia.

grupa ludzi
Dołącz do nas
Kontakt

Współpraca z miastem Gdynia

Od 7 kwietnia 2021 roku Gmina Miasta Gdynia wspiera finansowo nasze działania.

Obrazki z naszej historii

Grupa inicjatywna (2013-2018)

Powstawanie domu (2013-2020)