Międzynarodowa Federacja Wspólnot L'Arche

Wspólnoty L’Arche istnieją w 37 krajach na 6 kontynentach. Tworzą razem tzw. Międzynarodową Federację Wspólnot L’Arche.

Rola L'Arche International to jednoczenie wszystkich wspólnot należących do organizacji, wsparcie administracyjne, prawne i finansowe ich członków, pomoc wspólnotom w realizacji wspólnej misji oraz ich indywidualnych, specyficznych zadań wynikających z sytuacji kulturowej oraz ekonomiczno-społecznej.

Globalną misją Federacji jest ukazywanie wartości każdej osoby bez względu na poziom jej sprawności intelektualnej. Życie wszystkich wspólnot należących do Federacji opiera się na tworzeniu relacji między asystentami i osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wspólnoty to miejsca, w których akceptuje się słabości i wzywa do rozwoju wszystkich ich członków.

Federacja L’ARCHE skupia około 5000 członków, w tym 2278 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zamieszkują w domach prowadzonych przez Wspólnoty. Ponadto w zajęciach organizowanych w warsztatach uczestniczy dodatkowych 1316 osób z niepełnosprawnością. Łącznie Federacja wspiera 3594 osób z niepełnosprawnością intelektualną (dane z roku 2009).

Federacja L’Arche jako organizacja międzynarodowa i wielowyznaniowa promuje różnorodność, solidarność i przekraczanie kulturowych i psychologicznych barier pomiędzy swoimi członkami.

Scroll to top
Nasi darczyńcy