Witamy w L'Arche Warszawa

Nasza Wspólnota działa w Warszawie od 2012 roku i niesie realną pomoc dorosłym z różnym stopniem niepełnosprawności, a także ich rodzinom. Zespół asystentów, wolontariusze i specjaliści zapewniają osobom z niepełnosprawnością profesjonalne wsparcie i towarzyszenie w życiu codziennym. W 2017 roku otworzyliśmy pierwszy dom naszej Wspólnoty w Radości.

Poprzez swoje działania ukazujemy światu niezwykłą, często nieodkrytą wartość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nasza działalność

System usług asystenckich

Wspólnota L’Arche Warszawa funkcjonuje jako jeden z nowych modeli L’Arche. Prowadzimy punkt wsparcia dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Asystenci towarzyszą osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym kilka godzin w tygodniu poprzez różne spotkania, w czasie których niosą wsparcie w codziennych sprawach bytowych. W ramach asystentury osoby z niepełnosprawnością uzyskują pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, podczas wizyt u lekarzy i specjalistów, w znalezieniu i utrzymaniu pracy, korzystaniu z instytucji kultury i mają okazję uczyć się poruszania po mieście. Asystenci i osoby z niepełnosprawnością budują także przyjacielskie relacje i wspólnie spędzają czas wolny. Działania Punktu Wsparcia dofinansowywane są ze środków PFRON w ramach projektu „Razem możemy więcej”.

Dom typu rodzinnego

Od lipca 2017 roku dom Fundacji L’Arche przy ul. Kockiej posiada status placówki całodobowej opieki dla osób z niepełnosprawnością.

Od stycznia 2018, dzięki dotacji PFRON w domu prowadzone są treningi mieszkaniowe. Ich celem jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością, a w szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego funkcjonowania, aktywizacja społeczna, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do bardziej samodzielnego życia.

Staramy się o to, by dom wspólnoty stał się rodzinnym domem pomocy, w którym na stałe zamieszka 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną Pragniemy także rozpowszechnić ideę małych domów o charakterze rodzinnym, by stały się dostępną formą wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja na temat niepełnosprawności

Zajęcia na temat niepełnosprawności są prowadzone w dwóch formułach. Pierwsza to teatr lalek z niepełnosprawnością: „Zmieniamy świat serce po sercu”Druga to zajęcia twórcze o charakterze integracyjnym, w których mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli wraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Pracownia terapeutyczna

W ramach pracowni terapeutycznej osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczą w zajęciach rękodzielniczych, ceramicznych, tanecznych oraz zajęciach rozwijających umiejętności społeczne. Prace powstałe podczas warsztatów można obejrzeć w naszej internetowej galerii.

TRENING MIESZKANIOWY ORAZ WSPARCIE ASYSTENCKIE REALIZOWANE JEST ZE ŚRODKÓW PFRON

Nasza historia

Pragnienie powstania Arki w Warszawie było obecne już w latach 80-tych czyli w okresie powstawania wspólnot Wiary i Światła. Ważną osobą w tym środowisku była rodzina państwa Garlickich wraz z ich córką Joanną, osobą z Zespołem Downa, którzy należeli do pierwszej wspólnoty Wiara i Światło. Pan Roman Garlicki, współtwórca przedwojennego ZUS, myśląc długofalowo, stworzył nawet koncepcję mieszkań grupowych i na ten cel zamierzał oddać swoje mieszkanie przy ul. Parkowej. Kiedy poznał w r. 1981 Jeana Vanier, a potem Wiarę i Światło oraz L’Arche, uznał, że forma wspólnoty bardziej odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przed śmiercią, pan Garlicki powierzył przyszłość swojej córki Joanny oraz mieszkanie pieczy jej kuzynki Agnieszki Putowskiej i Marcina Przeciszewskiego ze wspólnoty Wiary i Światła. Zgodnie z zamysłem ojca, Joanna, którą opiekowały się do końca jej życia w 2011 r. osoby ze środowiska Wiary i Światła, przekazała swe mieszkanie Fundacji L’Arche. 

To właśnie z kręgu osób opiekujących się Joanną Garlicką wyłoniła się grupa inicjatywna warszawskiej wspólnoty. Jesienią 2008 r.  grupa uzyskała status projektu Wspólnoty L’Arche. W 2012 roku, dzięki dotacji z PFRON powstała pierwsza forma działalności wspólnoty: Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących w rodzinach. Jego siedzibą stało się mieszkanie przy ul. Parkowej. W listopadzie 2014 r., Arka w Warszawie została oficjalnie przyjęta do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche jako wspólnota próbna.

Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania na Parkowej, umożliwiły w kwietniu 2016 r. zakup domu w dzielnicy Wawer, który jest dziś siedzibą warszawskiej wspólnoty. W 2017 roku budynek uzyskał status placówki całodobowej opieki, co umożliwiło przyjmowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną na staże i treningi mieszkaniowe finansowane z dotacji PFRON, które rozpoczęły się w styczniu 2018. 

L’Arche w Warszawie poszerzyła także swoją działalność o zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat niepełnosprawności, a w sierpniu 2019 roku została otwarta Pracownia L’Arche – miejsce zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością.