Bezpieczeństwo i ochrona przed nadużyciami 

Bezpieczeństwo i ochrona wszystkich członków i przyjaciół wspólnot L’Arche są bardzo ważne i są związane z wartościami przyjętymi przez całą Międzynarodową Federację Wspólnot L’Arche.  Działająca w Polsce Fundacja L’Arche, która jest częścią Federacji, zobowiązuje się do ochrony wszystkich swoich członków – osób z niepełnosprawnością intelektualną i bez niej, przed nadużyciami takimi jak: przemoc, nękanie lub zaniedbanie. Zobowiązanie to jest częścią kultury naszej organizacji oraz jej misji, którą jest respektowanie unikalnej wartości każdego człowieka.  

Zgłaszanie zaistnienia nadużyć i sytuacji niepokojących 

Chcemy, aby wszyscy nasi członkowie i partnerzy reagowali, jeśli są świadkami lub doświadczą sytuacji, które wskazują na zaistnienie nadużycia lub sytuacji, które wzbudzają niepokój. Każda taka sytuacja, niezależnie od tego, czy miała miejsce niedawno, czy przed laty, może zostać zgłoszona poprzez wysłanie wiadomości na specjalnie stworzony w tym celu adres e-mail: zglaszam@larche.org.pl. 

Zgłoszenia nadużyć można również dokonać poprzez ogólnopolską linię telefoniczną dla ofiar przemocy, tzw. „niebieską linię”, dzwoniąc bezpośrednio na nr tel.: 48 801 120 002.

Więcej informacji zawierają:
 

ZASADY I PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRZED NADUŻYCIAMI, OBOWIĄZUJĄCE WE WSPÓLNOTACH L’ARCHE W POLSCE

 

Aby uzyskać natychmiastową pomoc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, należy zadzwonić do lokalnych służb ratowniczych lub na ogólnopolski nr tel. 112.