Witamy w L'Arche Poznań

Wspólnota L'ARCHE (Arka) w Poznaniu powstała w czerwcu 1994 roku, kiedy to po czterech latach przygotowań otwarto pierwszy dom i pracownię terapii zajęciowej. W sierpniu 1997 roku pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do drugiego domu. Obecnie wspólnotę tworzy razem ok. 30 członków (wśród nich 12 osób z niepełnosprawnością intelektualna). Działalność wspólnoty nie ogranicza się jedynie do zadań opiekuńczych nad jej niepełnosprawnymi członkami. Integrujemy się z środowiskiem lokalnym, można nas spotkać w sklepach, domach kultury, kinach, teatrach czy w kościołach. Uczymy się wzajemnie że każdy z nas jest niepowtarzalnym darem mogącym ofiarować wiele światu.

Naszym celem jest przede wszystkim tworzenie relacji, które wzajemnie się przemieniają. Oczywiście staramy się także stworzyć warunki dobrej opieki i rozwoju dla każdego. Wiemy też, że fundamentem każdego domu jest miłość.  Każdy z nas ma swoje upośledzenie na poziomie ciała, umysłu lub serca. Uczymy się od siebie wzajemnie łatwości przebaczania, kochania, przyjmowania drugiego takim jaki jest.

Wspólnota posiada zarząd lokalny, złożony z przedstawicieli różnych profesji. Jest także otoczona gronem przyjaciół, którzy wpierają wspólnotę radą i obecnością.

WOLONTARYSTYCZNY ZARZĄD WSPÓLNOTY

Prezes Zarządu: MACIEJ PRZYŚLEWICZ – ekonomista, troje dzieci
Zarząd: WANDA KIERYS – nauczycielka, dwoje dzieci
IWONA SZCZODROWSKA - nauczycielka, dwoje dzieci
ALINA KIEŁPIŃSKA - biotechnolog
PRZEMYSŁAW SZMIDT - prawnik

Możesz wesprzeć Wspólnotę w Poznaniu przekazując 1% swojego podatku. Wystarczy wpisać do zeznania podatkowego: Fundacja L’ARCHE nr KRS 0000054452,a w informacjach uzupełniających dodać L’ARCHE Poznań.

Aktualności

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...