Fundacja L'Arche w Polsce

L'Arche w Polsce to: 4 wspólnoty, 6 domów całodobowej opieki, 1 Warsztat Terapii Zajęciowej, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy. Wspieramy 82 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Co roku współpracujemy z około setką wolontariuszy. Od początku naszego istnienia we wspólnotach mieszkało ponad 550 asystentów. W programach edukacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży wzięło udział ponad 600 osób.

Pragniemy, by świat był miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością postrzega się jako dar, a nie problem. Miejscem, w którym słabość nie jest źródłem lęku i wykluczenia, ale narzędziem przemiany.

Chcemy rozwinąć naszą działalność otwierając kolejne domy rodzinne, tworząc mieszkania chronione, uruchamiając dom czasowego pobytu we Wrocławiu, rozbudowując istniejący Środowiskowy Dom Samopomocy w Śledziejowicach, uruchamiając dom wspólnoty w Warszawie. Zamierzamy otoczyć wsparciem kolejnych 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny. Planujemy objąć programami edukacyjnymi większą liczbę dzieci i młodzieży.

Scroll to top
Nasi darczyńcy