My i Oni - iloraz serca

Projekt "ABC dobroci - kampania społeczna promująca wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną"

W matematyce iloraz to wynik dzielenia jednej wartości przez drugą. Iloraz serca to wynik dzielenia się sobą z tymi, którzy nas potrzebują.

ONI (Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną) wołają o przyjaźń, o dostrzeżenie ich wartości i akceptację. Kiedy usłyszymy to wołanie i na nie odpowiadamy „stając się ich przyjaciółmi i towarzyszami drogi, odkrywamy, że w rzeczywistości potrzebujemy ich nie mniej – a może bardziej – niż oni potrzebują nas. My przywołujemy w nich dorosłego i pomagamy im uzyskać większą niezależność, oni przywołują w nas dziecko i pobudzają nasze przymioty serca.”[1]

Taka jest siła ilorazu serca!

Wystawa „My i Oni: Iloraz serca” jest elementem kampanii społecznej promującej wolontariat młodzieżowy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uwrażliwienie młodych ludzi na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pojęcie ilorazu serca zostało wymyślone przez publicystę Jana Turnaua, którego córka wyjechała na stałe do Francji, aby zamieszkać i pracować z ludźmi niepełnosprawnymi w jednym z domów L’Arche – organizacji wspierającej dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  Francuskie słowo L’Arche oznacza Arkę Noego - miejsce, które daje schronienie. Domy L’Arche istnieją w 37 krajach na 6 kontynentach, także w Polsce. Tworzą razem tzw. Międzynarodową Federację Wspólnot L’Arche. Globalną misją Federacji jest ukazywanie wartości każdej osoby bez względu na poziom jej sprawności intelektualnej.  

[1] (cyt.: Jean Vanier (doktor filozofii, pisarz, przywódca z autorytetem moralno-religijnym oraz założyciel dwóch organizacji międzynarodowych o charakterze wspólnotowym L’Arche oraz Wiary i Światła) Hope in Europe: Becoming More Human, w: Faith in Europe? The Cardinal’s Lectures, red. Cormac Murphy-O’Connor)