My i Oni - iloraz serca

Projekt “ABC dobroci – kampania społeczna promująca wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną”