My i Oni - iloraz serca

Projekt „ABC dobroci – kampania społeczna promująca wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną”