ZMIENIAMY ŚWIAT SERCE PO SERCU

Projekt polega na realizacji zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem nowatorskich metod, czyli warsztatów oraz spektakli Teatru Lalek z niepełnosprawnością.

Relacja z pierwszego roku realizacji projektu FIO

Wraz z końcem 2016 zamknęliśmy pierwszy rok realizacji projektu FIO, a przed nami kolejne 11 miesięcy. Do tej chwili w naszych działaniach uczestniczyło 3047 dzieci oraz 234 osób dorosłych z ich otoczenia. Wzięli oni udział w 116 przedstawieniach Teatru Lalek z Niepełnosprawnością oraz w 12 wspólnych przedsięwzięciach z udziałem 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teatr miał swoje przedstawienia w województwie mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. Działania realizowaliśmy w partnerstwie formalnym z Teatrem Nowym w Poznaniu oraz nieformalnym z PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu. Podjęliśmy także współpracę z Teatrem Baj w Warszawie. Podczas wspomnianych 12 okazji do integracji pomiędzy dziećmi (132 osób), ich otoczeniem (63 osoby) oraz osobami z niepełnosprawnością (50 osób) zrealizowano następujące typy działań: wyjście do kina, a później dyskusja na temat filmu w kawiarni; wyjazd do Kotliny Kłodzkiej; spotkanie kilku pedagogów mające na celu stworzenie konspektu zajęć z dziećmi przeprowadzanych po przedstawieniach Teatru Lalek z Niepełnosprawnością; otwarte spotkanie dla rodzin z udziałem dzieci i harcerzy (w tym zajęcia plastyczne, wspólne muzykowanie na bębnach afrykańskich); wykonywanie kart świątecznych i robienie ozdobnych mydełek wraz z drużyną Skautów Europy; spotkanie integracyjne w domu dla osób z niepełnosprawnością z dziećmi szkolnymi z Poznania; pieczenie i ozdabianie pierników oraz wykonywanie ozdób świątecznych i ubieranie choinki wspólnie z drużyną harcerską oraz dziećmi francuskojęzycznymi z warszawskich rodzin.

Dzięki realizacji projektu 3281 osób zetknęło się bezpośrednio z pracownikami/mieszkańcami Fundacji poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach oraz udział w przedstawieniach teatralnych; podpisano 7 nowych umów na wolontariat; odbyło się 30 zajęć doskonalących spektakle Teatru Lalek, które były prowadzone przez doświadczonych aktorów; zmodyfikowano 1 scenariusz zajęć; zwiększono zespół osób prowadzących spektakle o 4 osoby; Zarząd Fundacji rozpoczął przygotowania do poszerzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego o prowadzenie edukacyjnych zajęć teatralnych. W ramach oceny naszych działań prosiliśmy osoby dorosłe o wypełnianie ankiety. Otrzymano 213 ankiet zwrotnych, w tym 204 osoby oceniły spektakl na 5 (w skali 1-5), 8 osób na 4, a jedna na 3. 211 osób uznało te zajęcia za potrzebne.

Warto zamieścić przykładowe wypowiedzi:

„Zajęcia super, dzieci siedziały jak zaczarowane. Bardzo potrzebne są takie zajęcia. Tym bardziej, że w szkole są dzieci z niepełnosprawnością”

„Taka forma zajęć najbardziej przemawia do dzieci. Jest to problem, o którym trzeba jak najwięcej z dziećmi rozmawiać, pokazywać, wyjaśniać.”

Przedstawienia teatralne i późniejsze spotkania z dziećmi przynoszą wiele ciekawych sytuacji, cytujemy wybrane opisy lub wypowiedzi, które zostały przygotowane przez aktorów lub animatorów projektu:

„Pani nauczycielka tydzień po spektaklu, mówiła, że dzieci wracają do tematu. Jedna dziewczynka na forum klasy podzieliła się, że ma brata z zespołem Downa. Nigdy wcześniej o tym nie mówiła. Nie było okazji, a teraz poczuła się ośmielona. Po spektaklu dzieci miały wrażenie, że znają już kogoś z zespołem Downa i było to skojarzenie pozytywne.”

„Pani nauczycielka dziękując za spektakl, podzieliła się, że pracowała w przedszkolu integracyjnym, do którego uczęszczały też dzieci niewidome: Z integracją dzieci nie było żadnych problemów. Gorzej z rodzicami dzieci zdrowych. Pytali, czy ich dziecko musi siedzieć z tym niepełnosprawnym? Jakby zapomnieli, że zapisali dziecko do przedszkola integracyjnego. Nauczycielka zasugerowała, że również rodzicom przydałyby się takie zajęcia.”

„Dzieci nurtuje wiele wątpliwości związanych z niepełnosprawnościami, choć nie zawsze potrafią je precyzyjnie sformułować. Pomoc w nazwaniu tych uczuć dla niektórych może być przeżyciem małego katharsis.”

„W czasie jednego ze spotkań z dziećmi zaskoczyło nas to, że pierwsze pytanie po scence nie dotyczyło, tego co dzieci zobaczyły, ale brzmiało: A czym zajmuje się Fundacja? Ile jest takich domów w Polsce?”

„Zdarzało się, że dzieci reagowały śmiechem w reakcji na pojawienie się Marty – lalki z zespołem Downa – ale potem w sposób bardzo naturalny same wyciszały się i śledziły akcję.”

„W jednej ze szkół w Otwocku dzieci dużo dzieci miało kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Część grupy znała język Braille’a ze szkoły, mimo że szkoła nie jest placówką integracyjną. Dzieci słuchały historii w ogromnym skupieniu, pomagały bohaterom w trakcie spektaklu i miały bardzo dużo pytań do Marty. Jedna z dziewczynek podeszła po spektaklu do prowadzących, żeby powiedzieć <Bardzo bym chciała poznać kogoś niewidomego.”

„Dzieci wychodząc z sali żegnały się i dziękowały w języku migowym. Niektóre mówiły – Dziękujemy! – Bardzo fajne zajęcia! Inne po prostu przytulały się.”

Jedną z ciekawostek jest przedsięwzięcie, w którym Teatr Lalek z Niepełnosprawnością z Wrocławia – Tomek i Malwina, zachęcają podróżujących wrocławską komunikacją miejską do dobrych zachowań względem osób niepełnosprawnych (wrzesień 2016)

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Projekt polega na realizacji zajęć edukacyjnych wśród dzieci (5-12 lat) i młodzieży szkolnej (13-17 lat) z wykorzystaniem nowatorskich metod. Celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci  (1350 os.) i młodzieży (576 os.) na problem dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz potrzebę ich akceptacji. Wykorzystane metody obejmują: warsztaty (36) oraz Teatr Lalek z niepełnosprawnością (90 spektakli), w tym nauka elementów języka migowego i posługiwanie się codziennym sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnością. Pilotażowo zastosowane zostaną lalki-zabawki z niepełnosprawnością. Dzięki temu dzieci i młodzież oswoją się z innością, zobaczą co łączy i poznają najważniejsze fakty. Uczestnicy będą mogli spotkać osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz podjąć działania wspólnie z nimi lub na ich rzecz zgodnie z własną inwencją. Projekt realizowany będzie przez 16 m-cy w małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim. przez Fundację Przyjazny Dom, Fundację L’ARCHE oraz The World of Puppets z Islandii.

Zapraszamy na Facebook Projektu.

LIDER PROJEKTU – FUNDACJA PRZYJAZNY DOM IM. S. JABŁONKI

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki prowadzi działania na terenie woj. dolnośląskiego na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością mające na celu poprawę jakości ich życia. Od 8 lat stale prowadzi placówki całodobowego i dziennego pobytu dla os. z niep. intelektualną: Dom Pomocy Społecznej (24  os.), Środowiskowy Dom Samopomocy (30  os.), Mieszkanie Chronione (6 os.). Od kilku lat realizuje także program „Kawiarenka Muzyczna”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym z młodzieżą (do tej pory w działaniach wzięło udział ok. 50 osób młodych). Fundacja prowadziła także współpracę z lokalnymi szkołami i liceami w zakresie wolontariatu szkolnego (łącznie ok. 60 osób). Ponadto od 3 lat, we współpracy z MOPS we Wrocławiu, wydaje żywność z Banku Żywności.

PARTNER PROJEKTU – THE WORLD OF PUPPETS

The World of Puppets ma siedzibę w Islandii, a jej dyrektor artystyczny Bernd Ogrodnik jest znaczącą postacią w świecie lalek od 1986 roku. Obecnie pracuje jako Mistrz Lalkarski w Teatrze Narodowym w Islandii. Bernd koncertował w całej Europie, Kanadzie, USA i Azji jako performer, reżyser, nauczyciel i wykładowca na międzynarodowych festiwalach teatrów lalkarskich, uniwersytetach i konferencjach. Ponadto jest aktorem-lalkarzem, dyrektorem spektakli oraz  twórcą marionetek, lalek, masek dla różnych teatrów i oper na całym świecie, kolekcjonerów, muzeów, reklam, telewizji i filmu.

Więcej informacji: Facebook – Bernd Ogrodnik

SPOTKANIE PARTNERÓW I SZKOLENIE Z BERNDEM OGRODNIKIEM

W dniach 22-26 czerwca 2015 r. gościliśmy w Polsce Bernda Ogrodnika i Hildur Jonsdottir. Pobyt w Polsce był pełen spotkań: w Konstancinie, w Białymstoku i we Wrocławiu. A ich celem była dalsza praca nad kontynuacją przedsięwzięcia. Pomimo tego, że projekt się kończy, mamy wrażenie, że tak naprawdę dopiero się zaczyna. W dniach 25-26, w szkoleniu prowadzonym przez Bernda Ogrodnika uczestniczyły osoby prowadzące zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem Teatru Lalek z Niepełnosprawnością oraz osoby zainteresowane tą działalnością z Fundacji L’ARCHE i Fundacji Przyjazny Dom. Szkolenie dotyczyło doskonalenia warsztatu lalkarza, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania i budowania relacji z widzem. Przepracowane zostały takie tematy jak: przygotowanie do przedstawienia, utrzymywanie siebie i lalki w dobrej kondycji, ocena widowni i oszacowanie potencjalnych potrzeb widzów, zdobycie wiedzy umożliwiającej udzielanie rzetelnych odpowiedzi dzieciom, radzenie sobie z trudnymi pytaniami i sytuacjami w trakcie przedstawień itd. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wartość warsztatów, które były wyjątkowo przydatne na tym etapie pracy, czyli po zebraniu przez lalkarzy dość sporego doświadczenia w terenie.

DRUGA WIZYTA PARTNERÓW Z ISLANDII

W dniach 10-16 lutego 2015 gościliśmy w Polsce naszych partnerów z Islandii. Czas poświęcony był na intensywne podsumowywanie  dotychczasowych działań i planowanie dalszych przedsięwzięć. Uczestnicy spotkań z Fundacji L’ARCHE i z Fundacji Przyjazny Dom jednogłośnie uznali konieczność kontynuowania tej formy pracy z dziećmi. Zapotrzebowanie i zainteresowanie znacznie przekroczyło nasze projektowe możliwości. Przykładem tego niech będzie fakt, że jedna ze szkół w Poznaniu prosiła o przeprowadzenie zajęć w 16 klasach, a my mogliśmy zrobić je tylko w dwóch.

INFO NA KONIEC 2014

Plan spektakli teatralnych jest realizowany „pełną parą”. We Wrocławiu przeprowadzono wszystkie założone przedstawienia dla dzieci. Do 30 listopada 2014 zrealizowano 48 spektakli, w których uczestniczyło 1155 dzieci. 20 placówek samo zgłosiło się do udziału projekcie; 95% miejsc do których zgłaszaliśmy się z propozycją spektaklu, akceptowała propozycję. Odbiorcami przedstawień były tak jak zakładaliśmy dzieci w wieku 6-12 lat. Odwiedzaliśmy szkoły i przedszkola.

Z naszej perspektywy możemy obserwować bardzo duży wzrost zainteresowania spektaklami. Szkoły i przedszkola chętnie zapraszają nas do siebie po raz kolejny, a nauczyciele i wychowawcy opowiadają o naszych wizytach co skutkuje kolejnymi telefonami i mailami z pytaniami o możlwość wystawienia przedstawienia. Nauczyciele są zachwyceni ideą, zapraszają nas do klas, które przygotowują się na przyjęcie koleżanki/kolegi z niepełnosprawnością. Wspominają, że bardziej niż dzieci bali się tego tematu, a okazało się, że zajęcia przez nas przeprowadzane otwierają im drzwi do rozmów o niepełnosprawności.

Ponadto zgłosiło się do nas wrocławskie stowarzyszenie rodziców dzieci z Zespołem Downa, które pomagało nam organizować przedstawienia w szkołach i przedszkolach, do których uczęszczają ich dzieci. Mówili oni o wielkiej wartości tego, w jaki sposób opowiadamy o niepełnosprawności i bardzo zaangażowali się w pomoc w organizacji przedstawień. Recz, której nie udało nam się zachować w ramach projektu to deklarowane terytorium. Byliśmy wręcz atakowani telefonami z miast Polski leżących w innych województwach. Wielu nauczycielom, pedagogom, katechetom bardzo zależało na tym, byśmy pojawili się w ich miejscach pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wspierają L'Arche Polska (L'Arche Poland is supported by)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Autopay S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowywane są zapytania https kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzane mogą być też:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub usługi Google), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche.

Ochrona danych osobowych

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka, NIP: 6761068380, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla budżetowania;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja może publikować listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej relacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz, faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularze rekrutacyjne

Dane zbierane za pomocą tych formularzy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe potrzebne do poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia tego procesu.

Kontakt mailowy / Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe / Formularze „newslettera”

Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie) lub do informowania Państwa od działaniach Fundacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwu prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo, aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych),  o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych i nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO).
  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie posiadamy są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.
 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:
  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności. Przypadki o jakich mowa wyżej to:
  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja, kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja, kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 1.  

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content