W drodze do samodzielności

Fundacja L’Arche Wspólnota w Warszawie w okresie od 1.04.2019 do 31.03.2020 r. realizuje projekt „W drodze do samodzielności” współfinansowany środków PFRON. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością, a w szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia, aktywizacja społeczna, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. W ramach projektu realizowane są formy wsparcia tj. trening mieszkaniowy, asysta nocna, wsparcie psychologiczne i opieka pielęgniarska. Wsparcie osoby z niepełnosprawnością objętej treningiem mieszkaniowym odbywa się 24h na dobę. Trening mieszkaniowy składa się  szeregu szczegółowych treningów w obszarze podstawowych umiejętności życiowych, tj. samoobsługa, prace domowe, relacje z otoczeniem, umiejętność wypoczynku, praca zawodowa. Dla każdego z beneficjentów opracowany jest i wdrażany indywidualny plan działania.