Projekty Fundacji L'Arche finansowane przez:

60 urodziny L’Arche

OPIS ZADANIA:

Od 1 stycznia 2024 do 30 marca 2025 Fundacja L’Arche realizuje projekt pod nazwą „60 urodziny L’Arche” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2023 „Możemy więcej” (umowa nr UM/PW9/2024/2/O_MALOPOLSKI/5050 z dn. 22.05.2024).

Fundacja L’Arche jako ogólnoświatowa federacja obchodzi w 2024 roku 60-lecie powstania. Na całym świecie odbędą się imprezy, celebrujące 60 lat istnienia ponad 150 domów i centrów wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W Polsce, domy Fundacji L’Arche w Śledziejowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni, Warszawie oraz projekt wspólnoty w Opolu, wpisują się w kalendarz tych obchodów, celebrując wspólnotę osób z niepełnosprawnościami i bez, żyjących wspólnie w domach Fundacji i spędzając wspólnie czas.

W ramach realizacji projektu odbędą się spotkania i imprezy integracyjne, w których Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną wezmą udział warsztatach, koncertach, przedstawieniach. Jednocześnie, celebrując 60-lecie federacji Fundacji L’Arche, każda Wspólnota obchodzi rocznicę swojego powstania. Imprezy realizowane w ramach projektu odzwierciedlają wartości jakimi się kierujemy m.in.: promowanie i rozwijanie idei wolontariatu, budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami i organizacjami, a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim, tworzenie kręgu przyjaciół, oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej.

Celem projektu jest spotkanie i integracja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ze środowiskiem lokalnym oraz aktywne włączanie OzNI w przygotowania imprez integracyjno-rocznicowych oddziałów Fundacji L`Arche Polska w Warszawie, Śledziejowicach, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu wraz z Opolem. Wspólne przygotowania do wydarzeń – obchodów 60 rocznicy powstania Międzynarodowej Federacji L`Arche w październiku 2024 roku i prezentacja Karty L`Arche na spotkaniach integracyjnych.

Jesteśmy u siebie!

OPIS ZADANIA:

Od 01 kwietnia 2023 r. do końca marca 2026 r. Fundacja L’Arche Wspólnota Warszawa realizuje projekt  „Jesteśmy u Siebie. Współzależność i podejmowanie odpowiedzialności drogą ku dojrzałości osób z niepełnosprawnością intelektualną” (umowa nr ZZO/000492/06/D  z dnia 27 lipca 2023).

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością, a w szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia, aktywizacja społeczna, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

W ramach projektu prowadzona jest rehabilitacja placówce całodobowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Beneficjenci otrzymują kompleksowe, całodobowe wsparcie od personelu i wolontariuszy.

Placówka zapewnia: wsparcie asystenckie w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, w tym wsparcie asystentów nocnych, fizjoterapię, opiekę pielęgniarską/opiekuna medycznego, indywidualne wsparcie psychologiczne, terapię logopedyczną, zajęcia aktywizujące społecznie i zawodowo, opracowanie i ewaluację IPD.

Fundacja zakłada, że realizacja projektu przyczyni się do procesu deinstytucjonalizacji wsparcia całodobowego świadczonego dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzenie małej placówki, zbliżonej sposobem funkcjonowania do systemu rodzinnego, której misja oparta jest na podmiotowości, indywidualności, poszanowaniu godności, praw i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności będzie przykładem dobrych praktyk, który w przyszłości będzie można upowszechnić na szeroką skalę, a przez to podnieść jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

duża grupa ludzi w pokoju

PRZYJMUJEMY POMOC I POMAGAMY INNYM

OPIS ZADANIA:

Od 01 stycznia 2023 r. do 31 marca 2026 r. Wspólnoty L’Arche Poznań i L’Arche Gdynia realizują projekt  „PRZYJMUJEMY POMOC I POMAGAMY INNYM – Tworzenie trwałych podstaw prowadzenia godnego życia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez partnerskie relacje wszystkich podmiotów wspierających”.

Celem projektu jest zapewnienie opieki i inspirowanie wzrostu samodzielności życia osób z niepełnosprawnością mieszkających w trzech domach Fundacji L’Arche w Poznaniu u Gdyni, poprzez zapewnienie usług asystenckich, opiekuńczych, specjalistycznych i bytowych, umożliwienie prowadzenia niezależnego życia, aktywizację społeczną, nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i prowadzenia aktywnego życia.

Celem planowanych działań jest:

 • zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnością intelektualną w niewielkich domach prowadzonych przez Fundację L’Arche, które są miejscem ich stałego zamieszkania, poprzez wsparcie asystenckie, opiekuńcze, specjalistyczne i bytowe;
 • priorytetem działania jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia każdej osoby uczestniczącej w realizacji projektu, w tym w szczególności, prawa do swobody wyboru, zachowania intymności i godności oraz poczucia bezpieczeństwa;
 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną maksymalnego stopnia niezależnego funkcjonowania, stworzenie jak najlepszych warunków i rozwijanie możliwości uczestnictwa we wszystkich przejawach życia społecznego oraz wypełniania ról społecznych i wzmacnianie sprawności wykonywania czynności,
 • zapewnienie warunków samorealizacji i doskonalenie sposobów radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z doświadczanej niepełnosprawności.

 

Cele projektu będą realizowane poprzez uczestnictwo w rehabilitacji w 3 domach – placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w Poznaniu i Gdyni. Beneficjentami będzie 17 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy otrzymają kompleksowe, całodobowe wsparcie od personelu i wolontariuszy.

Razem możemy więcej!

OPIS ZADANIA:

Od 01 czerwca 2022 do końca marca 2023 Fundacja L’Arche Wspólnoty we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie zrealizowały projekt „Razem Możemy Więcej”, mający na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością (umowa nr ZZO/000421/6/D).

Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (ON), a w szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia, aktywizacja społeczna i zawodowa, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz funkcjonowania w różnych środowiskach i rolach społecznych.

W ramach projektu asystenci towarzyszyli osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym kilka godzin w tygodniu niosąc wsparcie w codziennych sprawach bytowych, w podstawowych obszarach umiejętności życiowych tj.: samoobsługa, prace domowe, relacje z otoczeniem, umiejętność wypoczynku, praca zawodowa. Usługi asystencjo osobistej odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby wsparcia beneficjentów i mają charakter praktyczny, odbywają w naturalnych warunkach: w urzędach, placówkach zdrowia, sklepach, instytucjach kultury, na stanowisku pracy, w mieszkaniu beneficjenta. Osobom, które ze względu na pandemię COVID -19, nie zdecydowały się na bezpośredni kontakt z asystentem, zapewnione zostało wsparcie w formie zdalnej.  Dodatkowo, udzielane było indywidualne wsparcie psychologiczne. Dla każdego z beneficjentów opracowany został indywidualny plan działania.

Jesteśmy u Siebie!

OPIS ZADANIA:

Od 01 kwietnia 2020 r. do końca marca 2023 r. Fundacja L’Arche Warszawa realizowała projekt „Jesteśmy u Siebie. Współzależność i podejmowanie odpowiedzialności drogą ku dojrzałości osób z niepełnosprawnością intelektualną” finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością, a w szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia, aktywizacja społeczna, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Beneficjenci projektu otrzymywali dzienne i nocne wsparcie asystentów, oraz szereg warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo (ceramika, muzykoterapia, warsztaty malarskie, rękodzieło, ogrodnictwo, warsztaty fotograficzne i filmowe, warsztaty teatralne i inne). Realizowane było również indywidualne wsparcie psychologiczne, trening integracji sensorycznej oraz opieka pielęgniarska. Dla każdego z beneficjentów opracowano i wdrażono indywidualny plan działania.

Wspierają L'Arche Polska (L'Arche Poland is supported by)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Autopay S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowywane są zapytania https kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzane mogą być też:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub usługi Google), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche.

Ochrona danych osobowych

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka, NIP: 6761068380, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla budżetowania;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja może publikować listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej relacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz, faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularze rekrutacyjne

Dane zbierane za pomocą tych formularzy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe potrzebne do poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia tego procesu.

Kontakt mailowy / Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe / Formularze „newslettera”

Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie) lub do informowania Państwa od działaniach Fundacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwu prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo, aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych),  o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych i nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO).
  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie posiadamy są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.
 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:
  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności. Przypadki o jakich mowa wyżej to:
  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja, kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja, kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 1.  

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content