Projekty PFRON

Fundacja L'Arche realizuje projekt treningu mieszkaniowego "W drodze do samodzielności", projekt "Razem możemy więcej" usługi asystenckie, warsztaty i szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oba projekty finansowane ze środków PFRON.

Scroll to top
Nasi darczyńcy