“Zmieniamy świat serce po sercu” dzięki FIO

Od maja 2016 do grudnia 2017 Fundacja L’ARCHE realizować będzie projekt „Zmieniamy świat serce po sercu”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Od maja 2016 do grudnia 2017 Fundacja L’ARCHE realizować będzie projekt „Zmieniamy świat serce po sercu”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wykorzystane zostaną nowatorskie metody edukacyjno-wychowawcze: Teatr Lalek z Niepełnosprawnością, zajęcia multisensoryczne w oparciu o „rekwizyty” osób niepełnosprawnych (m.in. laska osób niewidomych, piłka z dzwoneczkiem) oraz przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez dzieci/ich otoczenie oraz osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Celem przedstawienia teatralnego jest pokazanie dzieciom co to znaczy być osobą niepełnosprawną; przybliżenie wiedzy nt. różnych niepełnosprawności (m.in. niewidomi, głusi, niepełnosprawni fizycznie); oswojenie z „rekwizytami” stosowanymi przez osoby niepełnosprawne; rozmowa nt. niepełnosprawnych dzieci i poszukiwanie tego co łączy; nauczenie dzieci „widzenia” więcej aniżeli tylko niepełnosprawności, czyli dostrzegania osoby i jej talentów oraz umiejętności. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych podobnych działań. W sumie, do września 2015 roku zrealizowaliśmy 240 przedstawień Teatru Lalek z Niepełnosprawnością w woj. dolnośląskim, wielkopolskim i mazowieckim, w których uczestniczyło 5341 dzieci.

Zajęcia spotykały się z dużym entuzjazmem dzieci, rodziców i nauczycieli. Pokazały ogromne zapotrzebowanie na tego typu edukację. Osoby prowadzące z przyjemnością obserwowały żywiołowe reakcje dzieci, które wielokrotnie nie chciały kończyć spotkania z lalką z niepełnosprawnością, do której miały wiele pytań odnośnie jej funkcjonowania, np. na wózku inwalidzkim. Po zajęciach dzieci oraz ich nauczyciele pisały do nas maile z podziękowaniem lub z zapytaniem o szczegóły życia bohaterów naszego Teatru.

Działania prowadzone w ramach projektu będą podejmowane na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i w innych regionach kraju, w zależności od możliwości i potrzeb. Docierając z naszym przesłaniem do dzieci szkolnych oraz ich otoczenia, proponować będziemy ponadto realizację wspólnych z osobami z niepełnosprawnością działań. Osoby chętne zostaną włączone w planowanie, decydowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć. O stopniu i rodzaju zaangażowania we współpracę z Fundacją decydują sami zainteresowani.

Fundacja L’ARCHE realizuje projekt wraz z dwoma partnerami. Partnerem formalnym jest Teatr Nowy w Poznaniu, natomiast  partnerem nieformalnym jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Filia we Wrocławiu.

Fundacja L’ARCHE przyjmuje zgłoszenia na realizację przedstawień Teatru Lalek z Niepełnosprawnością. Zgłoszenia można przesyłać do następujących osób:

WROCŁAW: Anna Kilańczyk, tel. 668-853-125, ania.kilanczyk@larche.org.pl

POZNAŃ: Maciej Bajon, tel. 505-802-543, maciej.bajon@larche.org.pl

WARSZAWA: Magdalena Dakowska, tel. 503-644-176, magdalena.dakowska@larche.org.pl

 

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...