VI Konferencja Katechetów Specjalnych w Warszawie

Reprezentanci L’Arche byli gośćmi VI Konferencji Katechetów Specjalnych w Warszawie, 22-24 listopada 2019 r.

Czy Kościół jest miejscem przyjaznym sensorycznie?” – to wykład, który wzbudził żywe zainteresowanie i uwrażliwił uczestników na to, że dużej grupie uczniów szkół specjalnych, zapachy i dźwięki w kościele mogą utrudnić uczestnictwo we mszy świętej. Niektórzy z nich ze względu na swoją nadwrażliwość potrzebują np. słuchawek wyciszających, czy nieco odosobnionych miejsc. Wybrzmiała również zachęta, adresowana do duszpasterzy o większą wyrozumiałość w tej kwestii. Obecni księża, nieliczni niestety, postulowali przedstawienie tych zagadnień szerszej grupie kapłanów.

 

Brak podstawy programowej nauczania religii katolickiej i jego potrzeba zostały rozwinięte w kolejnym wystąpieniu. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniom dydaktycznym i metodycznym. W czasie warsztatów i giełdy pomysłów katecheci wymieniali swoje pomysły i pomoce.

Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, który przybył na Eucharystię, został przekazany list, w którym opisane zostały trudności katechetów specjalnych oraz wyrażona potrzeba przygotowania podręczników katechezy specjalnej i większego wsparcia w kontakcie z duszpasterzami. Uczestnicy wyrazili też nadzieję, że zmiany w sytuacji osób z niepełnosprawnością w Kościele będą „następować na ich oczach”.

W informacji od organizatorów czytamy, że „uczestnicy tegorocznej Konferencji mieli ogromną przyjemność spotkać się z członkami wspólnot L’Arche na dwa sposoby: poprzez kiermasz rękodzieła Wspólnoty z Warszawy oraz wystąpienie członków Wspólnoty w Poznaniu: mieszkającego w domu L’Arche Marka Buczaka, osoby z niepełnosprawnością i Grzegorza Zbiorczyka, członka zarządu. Wystąpienie Panów było bardzo inspirujące nie tylko jeśli chodzi o treść, ale również ze względu na formę. Pan Grzegorz Zbiorczyk świetnie animował całe wystąpienie, pozostawiając przestrzeń zarówno dla swojego towarzysza jak też na pytania z sali. Prezentacja, która towarzyszyła wystąpieniu była trafnym jego uzupełnieniem.”

„Mimo dość poważnej przestrzeni konferencji dla tak niemałej liczby uczestników (obecnych w niedzielę katechetów specjalnych było około 80), zrobiliśmy wystąpienie w formie dialogu opartego na przygotowanej wcześniej krótkiej prezentacji. – relacjonował Grzegorz – Mówiliśmy o Jeanie Vanier, o historii L’Arche oraz o naszej osobistej historii bycia w Arce, ale także o relacji, która jest między nami. Z jednej strony staraliśmy się skupić na rzeczach konkretnych i codziennych, a z drugiej dotykaliśmy bardzo subtelnej, osobistej, a przecież także wspólnotowej kwestii obecności, wiary i relacji z Panem Bogiem w naszych wspólnotach i w życiu każdego z nas” Po naszej wypowiedzi był czas na pytania, które z jednej strony dotykały tematu duchowości, z drugiej zaś były związane z praktycznym funkcjonowaniem domów, czy z osobą założyciela. W naszym wspólnym odczuciu, pojawił się między nami swoisty duch wspólnoty, gdzie czuć było wzajemną sympatię, zrozumienie, a być może także zaciekawienie, inspirujące do działania. Nie byłoby to raczej możliwe bez konkretnej obecności kilkorga z nas (zamiast np. tylko jednego prelegenta) oraz niewątpliwie bez rozluźniającej atmosferę i budującej więź, pogody ducha Marka, który tego dnia nad wyraz chętnie dzielił się trafiającymi w sedno żartami i komentarzami.”

„Marek jako pełnoprawny prelegent obalił schematy, które mamy w głowie – pisze organizatorka, Anna Mielecka. Dał się poznać jako bogata osobowość, człowiek, który realizuje swoje marzenia, osoba budująca relacje wzajemności, przyjaciel, ktoś potrzebny Grzegorzowi, a nie tylko podopieczny. Spotkanie z Markiem pomaga mi myśleć o naszych uczniach w innej perspektywie niż ta systemowo-szkolna, jako indywidualnościach, przed którymi dorosłe życie i którzy chcą być potrzebni.” W ankiecie ewaluacyjnej, którą wypełnili uczestnicy Konferencji, organizatorzy otrzymali informację, że najważniejszym punktem spotkania było dla nich właśnie spotkanie ze wspólnotami L’Arche.

Ewa Jaruzelska

 

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...