Projekt L’Arche w Gdynia – spotkanie cykliczne (31.03.2019)

Na ostatnim naszym cyklicznym spotkaniu pojawiło się nadspodziewanie dużo uczestników. Wśród ponad 30 osób największą grupę stanowiły osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi wraz z rodzinami. Obecni byli również dotychczasowi przyjaciele tworzącej się Wspólnoty i nowe osoby nią zainteresowane. 

W pierwszej części prezentacyjnej spotkania usiedliśmy w półokręgu. Na środku stał świecznik L’Arche z trzema zapalonymi świeczkami.

Przywitania i przedstawienia w formie schematu planu spotkania dokonała Ania Jaroszewska, wyłoniona pod koniec 2018 roku w trybie konkursu nowa dyrektorka Wspólnoty L’Arche w Gdyni. Ania przyjechała do nas z Wrocławia, gdzie pracowała w jednym z domów tamtejszej wspólnoty L’Arche. Z myślą o wprowadzeniu nowych uczestników Ania opowiedziała o powstaniu i statusie Wspólnoty w Gdyni.

Do naszej tradycji należy rozpoczęcie części zasadniczej spotkania modlitwą. Tym razem zainicjowały ją Ania i Oliwia przeczytaniem fragmentu książki Jeana Vanier’a z czasów, kiedy zdecydował się założyć Wspólnotę L’Arche. Jego słowa doskonale pasowały do sytuacji naszej nowopowstającej Wspólnoty w Gdyni. Wysłuchaliśmy również modlitwy L’Arche.

Część formacyjną poprowadziła Basia Wójcik, dyrektorka krajowa L’Arche. Ogłosiła, że nasz obecny status po zaakceptowaniu wniosku przez zgromadzenie Federacji to „Projekt Wspólnoty L’Arche Gdynia”. Wyjaśniła co zmiana ta oznacza (np. możliwość posługiwania się logo L’Arche) i jakie jest nasze miejsce w strukturach Międzynarodowej Federacji L’Arche. Podkreśliła, że nasz nowy mandat zobowiązuje do wzajemnego poznawania się pomiędzy wspólnotami oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji. Powitała Anię Jaroszewską jako liderkę powstającej Wspólnoty w Gdyni, wręczając jej symboliczną czapkę kapitańską. Ania przyjęła także gratulacje i życzenia od przedstawicieli grupy gdyńskiej.

Z kolei Ania wraz z przedstawicielami Wspólnoty L’Arche Gdynia podziękowała Basi Wójcik za jej zaangażowanie w pełnieniu roli dyrektorki krajowej L’Arche, którą zakończy w czerwcu br. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia ze wspólnego spotkania.

 

W drugiej części podzieliliśmy się na trzy grupy robocze i przesiedliśmy się do stołów, aby zająć się wykonaniem kart świątecznych z zamiarem ich rozesłania do współpracujących z nami wspólnot i zaprzyjaźnionych osób. Będzie to wyrazem naszej pamięci i dbałości o kształtowanie wzajemnych relacji.

 

Podczas tego szczególnego spotkania nie zabrakło czasu na wzajemne świętowanie, radość i zabawę. Pozyskanie mandatu Projekt Wspólnoty L’Arche Gdynia uczciliśmy wielkim białym tortem z logo L’Arche. 

 

Na zakończenie Ania zaproponowała kolejne wspólne działania do podjęcia w najbliższym czasie.

E.P.

 

 


 

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...