Animowanie modlitwy wspólnotowej – formacja we Wrocławiu

Piątkowym popołudniem 24 maja we Wrocławiu odbyła się formacja o animowaniu modlitwy wspólnotowej. Uczestniczyło w niej 13 osób, asystenci i dwoje domowników ze wspólnoty wrocławskiej oraz asystentka z Warszawy. Jej obecność poszerzyła naszą wrażliwość na różnorodność ekumeniczną w l’Arche, ponieważ należy do Kościoła Ewangelickiego. Cieszyliśmy się również nieoczekiwanym udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kasi i Beaty, które motywowały nas do wzmocnienia udziału prawej półkuli naszych mózgów w pogłębieniu tematu zajęć.

Dzieliliśmy się wszyscy doświadczeniem ze wspólnot wiary, które ukształtowały nasze sposoby modlitwy wspólnotowej, począwszy od rodziny poprzez uczestnictwo w modlitwie liturgicznej parafialnej i zakonnej oraz udział w nowych ruchach i wspólnotach Kościoła aż po aktualne doświadczenie l’Arche.

Poruszane aspekty tematu formacji to zaangażowanie całego człowieka w modlitwę, (a nie tylko jego lewej półkuli mózgowej) oraz przekaz znaczenia słowa poprzez jego różnorodne komunikowanie, zwłaszcza w obrazie i symbolu oraz poprzez różne zmysły, ruch i gest. Nazywaliśmy sposoby animowania modlitwy czyli ożywiania udziału wszystkich jej uczestników, a zwłaszcza ONI, biorąc pod uwagę specyfikę ich percepcji. Opisywaliśmy pożyteczność różnych „rekwizytów” (nie zabrakło pomarańczy!) i poruszaliśmy wyobraźnię, jak może modlić się ręka noga, nos, oko etc. Zastanawialiśmy się, jak wprowadzać indywidualny gest, który jest wyrazem osobistej wypowiedzi w niewerbalny sposób.

 

Animowanie modlitwy to jednak nie tylko adekwatna scenografia i zastosowanie znaków i dyskretna reżyseria, ale to pokorna sztuka pobudzania serca do osobistego spotkania z  Bogiem we wspólnocie – tam, gdzie dwóch lub trzech czy wielu gromadzi się w Jego Imię. Wspólnota serc jest bowiem tym świętym miejscem – świątynią spotkania z Nim. Poprzez uważność na działanie Ducha Świętego w uczestnikach modlitwy oraz ciszę, która daje przestrzeń,  rodzi się nierzadko z Jego natchnienia słowo czy gest, które mogą poruszyć kogoś do przyjęcia miłości, przemieniającej serce.

 

Bądźmy zatem uważni i gościnni wobec działania Ducha Świętego, który jest głównym animatorem modlitwy we wspólnocie!

 

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...