Federacja

Wspólnoty L’Arche istnieją w wielu krajach. Tworzą razem tzw. Międzynarodową Federację Wspólnot L’Arche. Jej rolą jest jednoczenie wszystkich wspólnot należących do organizacji, wsparcie administracyjne, prawne i finansowe ich członków, pomoc wspólnotom w realizacji wspólnej misji oraz ich indywidualnych, specyficznych zadań wynikających z sytuacji kulturowej oraz ekonomiczno-społecznej. Globalną misją Federacji jest ukazywanie wartości każdej osoby bez względu na poziom jej sprawności intelektualnej. Życie wszystkich wspólnot należących do Federacji opiera się na tworzeniu relacji między asystentami i osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wspólnoty to miejsca, w których akceptuje się słabości i wzywa do rozwoju wszystkich ich członków.
Wspólnoty L’Arche prowadzą głównie małe domy pomocy społecznej, gdzie asystenci mieszkają razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i dzielą z nimi codzienne życie, a także mieszkania chronione, warsztaty terapeutyczne i ośrodki wsparcia dziennego. L’Arche łączy rodzinną atmosferę z fachową opieką i profesjonalną pomocą.

mapa 3

 

Federacja L’Arche jako organizacja międzynarodowa i wielowyznaniowa promuje różnorodność, solidarność i przekraczanie kulturowych i psychologicznych barier pomiędzy swoimi członkami.
Organem nadrzędnym Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche jest Zgromadzenie Federacji, które w oparciu o doświadczenie wszystkich wspólnot określa globalną wizję i wytycza kierunki rozwoju. Składa się z delegatów (zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i bez niej) każdej ze wspólnot.
Dyrektor Międzynarodowy i jego zastępca czuwają nad zasadami przynależności do Federacji oraz realizacją jej misji. Wspierają wspólnoty w zachowywaniu ich tożsamości i wierności fundamentalnym wartościom opartym na Ewangelii, wzywają do rozwoju, podejmowania wyzwań i do solidarności w obrębie Federacji.
Międzynarodowy Zarząd Administracyjny, ściśle współpracujący z dyrektorami, zapewnia Federacji funkcjonowanie zgodne z obowiązującym prawem i odpowiada za wspólne zasoby finansowe.
Siedziba Federacji mieści się w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża, gdzie powstała pierwsza wspólnota L’ARCHE.

Misja L’ARCHE jest realizowana w świecie przez różne wspólnoty na wiele sposobów, np.:
• w Vancouver (Kanada) osoby z niepełnosprawnością regularnie odwiedzają domy opieki dla ludzi starszych, by   porozmawiać z mieszkańcami odczuwającymi samotność;
• w Afryce i w Indiach L’ARCHE wspiera rodziny pomagając im w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną;
• w Belgii wspólnota L’ARCHE prowadzi piekarnię, a w Irlandii kawiarnię;
• w Belfaście wspólnota L’ARCHE razem z osobami bezdomnymi przygotowuje i wydaje ciepłe posiłki dla ubogich;
• w Kanadzie L’ARCHE publikuje materiały nt. działalności Jeana Vanier, które są wykorzystywane w szkołach;
• w Betlejem wspólnota L’ARCHE wytwarza szopki bożonarodzeniowe z owieczkami zrobionymi z wełny hodowanych tam owiec;
• we Francji L’ARCHE prowadzi ogólnodostępny dom rekolekcyjny.

HISTORIA FEDERACJI

Pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. Założył ją Jean Vanier, oficer marynarki i wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Toronto, zainspirowany przez dominikanina o. Thomasa Philippe’a OP. Pragnąc dzielić życie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Jean Vanier zamieszkał z Rafaelem Simi i Philipem Seux w małym domu, nazwanym L’ARCHE.

Jean_Vanier

Zdjęcie z archiwum federacji L’Arche

Później dołączyli do nich inni. Szybko rozwijająca się wspólnota wkrótce zaczęła przyciągać wielu młodych ludzi, pragnących pójść w ich ślady. Co prawda sam Jean Vanier nie planował zakładania wspólnot za granicą, ale z czasem ochotnicy z różnych krajów świata decydowali się na tworzenie wspólnot w miejscach swego pochodzenia. Zaledwie kilka lat po utworzeniu wspólnoty w Trosly-Breuil, już w 1970 roku powstały kolejne – we Francji (La Merci), Kanadzie (Daybreak) i Indiach (Bangalore). W 1975 roku istniało już 30 wspólnot. W Polsce pierwsza wspólnota L’ARCHE powstała w 1981 roku. Obecnie Federacja L’ARCHE skupia około 150 wspólnot w 37 krajach świata.

Wspólnoty L’ARCHE początkowo były związane z tradycją katolicką, jednak w ciągu kilku lat stały się ekumeniczne, otwarte nie tylko na inne wyznania chrześcijańskie, ale również na religie niechrześcijańskie, na inne kultury, języki i warunki społeczno-ekonomiczne. Pomimo widocznej różnorodności wszystkie wspólnoty pozostają złączone ideą, że ludzie z niepełnosprawnością intelektualną wnoszą istotny wkład w życie naszych społeczeństw.

https://www.youtube.com/watch?v=g_n2Vu__7MA&feature=youtu.be

Siostrzaną organizacją L’ARCHE, również obecną  na całym świecie, jest ruch „Wiara i Światło” , którego wspólnoty skupiają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, młodzież i dorosłych, ich rodziców i przyjaciół. Poszczególne wspólnoty „Wiary i Światła” gromadzą zwykle 10-40 osób, spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na dzieleniu się swoimi doświadczeniami, modlitwie i świętowaniu.

 Więcej informacji na temat L’Arche na świecie można znaleźć pod adresem: www.larche.org

 

karta L'Archedo pobrania


dekla