Tragiczna historia z przeszłości

W założeniu pierwszej wspólnoty L’Arche Jean’owi Vanier towarzyszył dominikanin, o. Thomas Philippe, który do śmierci w 1993 r. pełnił w Trosly-Breuil posługę ojca duchownego i rekolekcjonisty dla wielu osób z L’Arche i spoza niej.

W roku 2014 dorosłe kobiety bez niepełnosprawności intelektualnej ujawniły, że podczas towarzyszenia duchowego były wykorzystywane seksualnie przez o. Thomasa. Część z nich była związana ze wspólnotą L’Arche w Trosly-Breuil, niektóre były asystentkami. Na wniosek liderów Federacji L’Arche zostało wszczęte postępowanie kanoniczne wewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego w celu zbadania tej sprawy. Nadużycia duchownego zostały potwierdzone. Po zakończeniu postępowania, przedstawiciele Federacji L’Arche, jak również osobiście Jean Vanier opublikowali w 2015 r. oświadczenia, w których zdecydowanie potępili akty nadużyć i uznali ogromny traumatyczny wpływ tego doświadczenia na życie ofiar.

Z inicjatywy L’Arche, ale poza Wspólnotą w Trosly, powstał w 2016 r. ośrodek wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych na skutek postępowania o. Thomasa oraz dla ofiar podobnych nadużyć. Tragedie z przeszłości, które zostały ujawnione, wzmacniają dziś determinację członków wspólnot w podejmowaniu odpowiednich działań, by podobne sytuacje się nie powtórzyły.

W czerwcu 2019 r. L’Arche International zleciła zewnętrznej organizacji przeprowadzenie dokładnego i niezależnego dochodzenia w celu lepszego zrozumienia swojej historii, udoskonalenia działań mających na celu zapobieganie nadużyciom oraz ulepszenia swojej polityki i procedur. 
 
22 lutego 2020 r. L’Arche International opublikowała wyniki przeprowadzonego dochodzenia – pełen zestaw informacji, łącznie z raportem można znaleźć tutaj.