Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Krok do aktywności” w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020;
Fundacja L’Arche poszukuje Wykonawcy usług:
1. Kurs komputerowy zakończony egzaminem dla 3 osób niepełnosprawnych,
w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Poświadczeniem pozytywnego ukończenia kursu zawodowego będzie zaświadczenie o zdanym egzaminie wraz z certyfikatem ECDL.
Poziom kursu musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs wraz z egzaminem musi zostać zrealizowany w bieżącym roku, tj. do końca grudnia 2016 roku.
Miejscem realizacji usługi będzie siedziba Wykonawcy, wyposażona w odpowiedni sprzęt wraz z oprogramowaniem. Wykonawca musi posiadać stosowne doświadczenie, niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.

2. Kurs spawania metodą TIG 141 wraz z egzaminem dla 1 osoby z niepełnosprawnością. Szkolenie ma obejmować część teoretyczną i praktyczną. Uczestnik szkolenia po pozytywnym zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.
Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik otrzyma książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza. Kurs wraz z egzaminem musi zostać zrealizowany w bieżącym roku, tj. do końca grudnia 2016 roku.
Wykonawca usługi musi posiadać udokumentowane uprawnienia oraz warunki i kwalifikacje potrzebne do należytego wykonania usługi.

Oferty należy kierować do dnia 05.09.2016 roku na adres e-mail: wioleta.wegrzyn@larche.org.pl lub w formie papierowej na adres: Fundacja L’Arche Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka.

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...