Misja i wartości L'Arche

Mimo różnorodności wspólnoty L’ Arche łączą te same istotne wartości i wspólne cele.

CHCEMY:

Odkrywać i pokazywać talenty osób z niepełnosprawnością intelektualną

Rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby środowiska wokół nas 

Angażować się na rzecz bardziej ludzkiego społeczeństwa 

Być znakiem nadziei w podzielonym świecie

CO JEST DLA NAS WAŻNE?

Pragniemy, by świat był miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością są postrzegane jako dar, a nie problem.

Chcemy, by słabość, niepełnosprawność nie była źródłem lęku i wykluczenia, ale miejscem spotkania i akceptacji i przemiany.

Stawiamy na relacje wzajemnego wspierania się i przyjaźni, które przemieniają nas samych i świat wokół nas. 

Promujemy integralny rozwój osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych we wszystkich wymiarach życia i pomagamy sobie wzrastać w dojrzałości.

Dzielimy się z innymi tym, co odkrywamy w codziennym życiu i ważna jest dla nas współpraca.