Formacje

W naszych wspólnotach L’Arche czas wakacyjny za nami, chociaż pogoda jest wciąż bardziej letnia niż jesienna
Większość z nas miała możliwość odpoczynku w różnych ciekawych miejscach. Były też osoby, które w czasie wakacji wyjechały, by w innych wspólnotach poprowadzić szkolenia i formacje.
W dniach 2-6 lipca 2018 w Nyahururu (Kenya) odbyła się formacja dla odpowiedzialnych za domy, warsztaty i projekty dla anglojęzycznych wspólnot afrykańskich.
Dwunastu uczestników z Kenii, Ugandy i Zimbabwe wymieniało się swoim bogatym doświadczeniem, dobrymi praktykami i poznawało teorie oraz praktyczne narzędzia potrzebne w sprawowaniu swoich ról. Niesienie odpowiedzialności i sprawowanie władzy w duchu służby (servant leadership) nie są bowiem pojęciami łatwymi do praktycznej realizacji.
Bardzo odkrywczym i motywującym dla wszystkich uczestników doświadczeniem było odkrywanie swojej misji życiowej i jej elementów korespondujących z Misją L’Arche.
Podczas tego szkolenia był zorganizowany również wyjazd do Subuki – miejsca bardzo tradycyjnego w stylu Sanktuarium Maryjnego, znajdującego się dokładnie na równiku. Wybudowano tutaj ‘Drogę Światła’ – konstrukcję niezwiązaną z żadną z religii, ale symbolicznie łączącą północ z południem i nawołującą do pojednania i zaakceptowania różnorodności. Obecność w tym miejscu ukazała uczestnikom, jak w praktyczny sposób można połączyć wierność korzeniom z otwartością na różnorodność.
Formację przeprowadziła Agnieszka Karolak – obecny Dyrektor Wspólnoty L’Arche we Wrocławiu. Dla Agnieszki było to bardzo piękne i ciekawe doświadczenie, gdyż w latach 2010-2012 towarzyszyła kenijskiej Wspólnocie L’Arche w budowaniu struktur wspólnoty i wspierała lokalnych liderów oraz Zarząd nowopowstającej wtedy wspólnoty.
Współorganizatorem tej formacji była Polka Barbara Pestka – Reprezentant Międzynarodowy L’Arche, wspierający anglojęzyczne wspólnoty afrykańskie i wspólnotę w Bangladeszu.
Drugim miejscem, gdzie mieliśmy przyjemność przeprowadzania formacji była Wspólnota L’Arche we Lwowie na Ukrainie.
24-26 lipca Małgorzata i Jarosław Andrzejczak przeprowadzili tam szkolenie i formację dla asystentów oraz pracowników wspólnoty ze Lwowa i Tarnopola.
Pomimo bariery językowej był to owocny czas zarówno dla prowadzących jak i uczestników. Okazało się że wiele osób w tym kraju uczy się bądź mówi po polsku. Tematami spotkań były: ,,Zachowania trudne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak im zapobiegać i jak sobie z nimi radzić’, ,,Stres i wypalenie zawodowe’’, ,,Dziecko niepełnosprawne w rodzinie- fazy adaptacji’’, ,,Seksualność osób z niepełnosprawnością’’. Poruszane tematy sprowokowały wiele pytań i szkolenie zakończyło się żywą dyskusją.
We Lwowie zobaczymy się jeszcze niejeden raz!
Gosia i Jarek są od wielu lat członkami przyjaciółmi L’Arche we Wrocławiu. Gosia wspiera mieszkańców Zespołu Mieszkań Chronionych, a Jarek jest członkiem Zarządu L’Arche we Wrocławiu.
Poza tym Jarek pracuje w szkole podstawowej gdzie pełni funkcję dyrektora szkoły.
Współorganizatorem formacji była Barbara Wójcik, Dyrektor Krajowy L’Arche w Polsce, a równocześnie Reprezentant Międzynarodowy L’Arche na Ukrainę. Przed formacją Basia odwiedziła wspólnotę w Tarnopolu, a po niej, przez parę dni, w ramach dorocznej wizyty, spotykała się ze wszystkimi członkami L’Arche we Lwowie.
Czas formacji w Kenii i na Ukrainie był piękny i owocny, zarówno dla naszych trenerów, jak i uczestników szkoleń.
W najbliższym czasie (17-21 września) będzie miała miejsce formacja dla osób, które niosą różne odpowiedzialności w naszych wspólnotach. Będzie to bardzo ciekawe spotkanie, gdyż oprócz uczestników L’Arche z Polski, będą również osoby z Ukrainy, Czech i Litwy. Formację poprowadzi  Christine Bruggeman, odpowiedzialna za formację w Federacji Wspólnot L’Arche.