Wieczór Wspólnoty

6 lutego 2018 r. miał miejsce wyjątkowy Wieczór Wspólnoty L’Arche… Tego dnia otrzymaliśmy piękne medale wykonane w naszej arkowej pracowni jako wyraz przynależności do poznańskiej RODZINY L’Arche (tzw. członkostwo zwyczajne). Niektórzy z nas należą już do Wspólnoty ponad 20 lat, inni 7 lat, jeszcze inni dopiero rok. Ale łączy nas jedno – chcemy być w L’Arche, w miejscu, gdzie słabość nie jest źródłem lęku i wykluczenia, ale narzędziem przemiany.

Niech ten mały symbol z masy solnej przypomina nam, że nie jesteśmy sami, że mamy obok siebie bliskie nam osoby, z którymi możemy dzielić się naszymi radościami i trudnościami, naszymi darami i słabościami, naszym życiem…

Więcej znajduje się na profilu FB: LINK.

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...