Uroczystości pogrzebowe Jeana Vanier – 16.05.2019

– PRZYWITANIA –

– CEREMONIA –

– POCZĘSTUNEK –