Belfast 2017

W czerwcu 2017 w Belfaście (Irlandia Północna) odbyło się Zgromadzenie Generalne L’Arche. Czas spotkania przedstawicieli wszystkich wspólnot z każdego zakątka świata. Był to czas pracy, wspólnej modlitwy i wielkiego świętowania. 

Kończący swoją kadencję koordynatorzy międzynarodowi oraz członkowie zarządu Federacji podsumowali czas poprzedniego mandatu. Podejmowaliśmy poprzez głosowanie decyzje o głównych kierunkach działania Federacji na kolejne lata czyli mandacie 2019-2023 oraz przekazaliśmy odpowiedzialność nowym liderom międzynarodowym. Ważnym tematem była inkluzja, czyli włączanie do uczestnictwa poprzez odpowiednią postawę i formy komunikacji. Kolejnym wyzwaniem są finanse, za które musimy nieść wspólnie odpowiedzialność, każdy jak potrafi, nie tylko zarządy.  

Nie było z nami Jeana Vanier, ale słuchaliśmy jego przesłania. Na licznych spotkaniach w małych grupach uczyliśmy się od siebie i dowiadywaliśmy o nowych osiągnięciach, a także o zmaganiach oraz relaksowaliśmy przy ciekawych aktywnościach. Poznawaliśmy zakątki pięknej Irlandii i słuchaliśmy o jej trudnych doświadczeniach i potrzebie pojednania.  

Motywem duchowym spotkania była opowieść o św. Patryku, patronie Irlandii. Patryk został przyjęty jako obcy i zyskał zaufanie u mieszkańców dzięki pokojowi, jaki miał w sercu i prostocie życia i zaufaniu do Boga. Każdy mógł spotkać się z wyznawcami swojej religii i wyznania w osobnych miejscach, ale w dużym zgromadzeniu trwaliśmy razem w milczeniu. Towarzyszyli nam ministrowie różnych wyznań. 

Tematy Każdego Dnia

Wideo

Biuletyny informacyjne

Zdjęcia