Grupy Założycielskie

Są to grupy, które na swoim terenie podejmują wysiłki w celu powołania Wspólnoty, która będzie żyła wartościami i realizowała misję L’Arche. Podstawowe zadania każdej grupy to:

  • Poznawanie filozofii i misji L’Arche oraz sposobu funkcjonowania wspólnot poprzez kontakt z już istniejącymi wspólnotami.
  • Zapraszanie do swojego grona osób, które w zależności od swoich możliwości, chęci i umiejętności będą działać w grupie lub tworzyć przyjazne środowisko wokół wspólnoty.
  • Nawiązywanie relacji przyjaźni z osobami z niepełnosprawnością.
  • Zapoznanie się z istniejącymi formami wsparcia oraz niezaspokojonymi potrzebami osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w środowisku lokalnym, w tym nawiązanie kontaktu z ośrodkami opieki społecznej.
  • Ścisła współpraca z dyrektorem krajowym, będącym przedstawicielem Federacji.

Grupy założycielskie i projekty wspólnot w Polsce:


Grupa Założycielska w Bielsku-Białej

osoba do kontaktu: Ilona Michalik, ikamilik@wp.pl, tel. +48 692 620 602


Grupa Założycielska w Bydgoszczy

osoba do kontaktu: Mariola Rychlik, mariolarychlik@interia.eu, tel. +48 501 156 551


Grupa Założycielska w Opolu

osoba do kontaktu: Kuba Polański, domwspolnoty.opole@gmail.com, tel. +48 602 730 885


 

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...