Dołącz do nas jako GRUPA ZAŁOŻYCIELSKA

Jeśli przyjaźnicie się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, myślicie o przyszłości i razem z nimi chcecie budować wspólnotę, gdzie każdy jest potrzebny i razem uczestniczyć w misji zmieniania świata na lepszy, zachęcamy do podjęcia kontaktu z wybraną wspólnotą L’ Arche lub z dyrektorem krajowym L’ Arche w Polsce. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami i ucieszymy Wami!

Początkiem wspólnoty jest zazwyczaj grupa założycielska, czyli ludzie, którzy z hojności serca chcą tworzyć miejsce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, by budować z nimi trwałe wzajemne relacje. Grupa nawiązuje kontakt z dyrektorem krajowym L’ Arche i podejmuje refleksję nad misją i tożsamością L’ Arche, by upewnić się, czy ku takiej wspólnocie chce zmierzać. Kiedy grupa jest ugruntowana w wyborze L’ Arche, rozeznaje model wspólnoty, która ma powstać.

Następnym etapem rozwoju grupy założycielskiej jest rozeznanie sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnym środowisku oraz napisanie strategicznego i finansowego planu powstania struktur wspólnoty. Gdy plan jest zaakceptowany przez struktury krajowe (dyrektora krajowego i zarząd krajowy L’ Arche w Polsce), jest następnie rekomendowany przedstawicielom Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’ Arche. Po uzyskaniu akceptacji planu, grupa staje się projektem wspólnoty L’ Arche.