Stałe jest piękne

W L’Arche w Polsce od prawie 40 lat wspieramy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tworząc między innymi małe domy o charakterze rodzinnym. Ich fundamentem są bliskie relacje pomiędzy mieszkańcami: osobami z niepełnosprawnością intelektualną i asystentami, którzy są nie tylko opiekunami, ale przede wszystkim przyjaciółmi osób z niepełnosprawnością.

W Polsce w naszych 8 domach mieszka łącznie ok. 100 osób z niepełnosprawnością oraz asystentów. Obecnie powstają następne 3 domy (w Gdyni oraz w Śledziejowicach). Wspieramy osoby z niepełnosprawnością również w ich drodze do większej aktywizacji zawodowej i zaangażowania w życie społeczne poprzez:

► warsztaty terapii zajęciowej,

► środowiskowe domy samopomocy,