UPS

Dzięki otrzymanym od firmy UPS grantom we Wrocławiu wyremontowaliśmy dach oraz instalację wodną w jednym z naszych domów.  Wspierają nas również pracownicy firmy zaangażowani w wolontariat pracowniczy.