Fundacja L'Arche w Śledziejowicach

poszukuje osób na stanowiska:

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami domu pomocy
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach  dnia codziennego i higienie osobistej
 • pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania na terenie domu pomocy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (na przykład w domu pomocy)
 • wykształcenia: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • umiejętności pielęgnacji i opiekowania się  osobami zależnymi 
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie pracowni artystycznej z ceramiczną

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (terapeuta zajęciowy) lub pokrewne pedagogiczne (pedagogika specjalna) przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • zdolności manualne z zakresie artystycznym z ukierunkowaniem na ceramikę – kwalifikacje z tego zakresu

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kierowanie Warsztatem Terapii Zajęciowej dla 34 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie zajęć z uczestnikami WTZ
 • kierowanie zespołem terapeutów
 • współpraca z rodzinami uczestników oraz instytucjami sprawującymi nadzór nad ośrodkiem
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • nadzór nad dokumentacją ośrodka

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi
 • umiejętność kierowania zespołem
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami domu pomocy
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach  dnia codziennego i higienie osobistej
 • pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania na terenie domu pomocy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (na przykład w domu pomocy)
 • wykształcenia: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • umiejętności pielęgnacji i opiekowania się  osobami zależnymi 
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Prowadzenie dokumentacji mieszkańców Domu.
 • Sporządzanie sprawozdań, wywiadów, opinii dla urzędów, sądów, organów pomocy społecznej.
 • Załatwianie wszelkich spraw formalnych mieszkańców.
 • Pisanie i rozliczanie grantów i projektów
 • Kontakty i współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców.
 • Praca z dorosłymi osobami z  niepełnosprawnością intelektualną.
 • Sprawowanie opieki nad  mieszkańcami.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę na pełny etat
 • dodatki do wynagrodzenia
 • zmianowy system pracy
 • możliwość zamieszkania 
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy socjalnej
 • wykształcenia wyższe: pracownik socjalny
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • ważnym atutem będzie  umiejętność kierowania busem do 9 osób.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie pracowni artystycznej z ceramiczną

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (terapeuta zajęciowy) lub pokrewne pedagogiczne (pedagogika specjalna) przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • zdolności manualne z zakresie artystycznym z ukierunkowaniem na ceramikę – kwalifikacje z tego zakresu

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kierowanie Środowiskowym  Domem Samopomocy dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania domu 
 • prowadzenie zajęć z uczestnikami ŚDS
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • kierowanie zespołem terapeutów i opiekunów

Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
 • wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w ŚDS
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność zarządzania zespołem

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych
 • opieka i towarzyszenie osobom w codziennych czynnościach
 • transport uczestników busem Fundacji (9- osobowym)
 • współpraca z zespołem terapeutów i opiekunów

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe
 • kursy uprawniające do pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane dodatkowe umiejętności: techniczne, komputerowe, muzyczne, manualne, itp.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Główne zadania: 

 • Prowadzenie działań komunikacyjnych, marketingowych, reklamowych
 • pisanie i rozliczanie grantów i projektów
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na budowę nowego rodzinnego domu pomocy,
 • współpraca z dotychczasowymi darczyńcami oraz pozyskiwanie nowych.

 


Kogo szukamy: osoby kreatywnej, przedsiębiorczej, samodzielnej, odpowiedzialnej, nawiązującej łatwy kontakt z ludźmi, lubiącej elastyczny czas pracy z możliwością pracy również w weekendy.

Z jakim doświadczeniem: umiejętność pisania i realizowania projektów, grantów, wniosków o dofinansowanie, łatwość w tworzeniu treści  w mediach społecznościowych.

Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku w branży NGO, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w zagadnieniach CSR, umiejętność  kierowania samochodem osobowym.

Co oferujemy:  sensowną i ciekawą pracę w zespole ludzi zaangażowanych, sympatycznych i empatycznych, umowę o pracę na 1/2 etatu z możliwością powiększenia do całego etatu.

Gdzie działamy: Kraków i Śledziejowice koło Krakowa

Szczegółowych informacji udzieli: Wojciech Zieliński,  wdoliwazielinski@gmail.com


Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 


Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: sledziejowice@larche.org.pl.

Miejsce pracy: Śledziejowice koło Krakowa

Dokumenty aplikacyjne można też składać osobiście(*) lub pocztą na adres:

Fundacja L’Arche
Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka
tel.: +48 12 288 24 70
kom.: +48 502 593 616

Więcej informacji o nas na: facebook.com/sledziejowice.larche

(*) Nasze biuro jest otwarte w dni robocze w godzinach 8:30-15:00