Kontakt

FUNDACJA L’ARCHE – WSPÓLNOTA W ŚLEDZIEJOWICACH

32-020 Wieliczka, Śledziejowice 336
+48 12 288 24 70
e-mail: sledziejowice@larche.org.pl

Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. O/ Wieliczka
86 1240 5080 1111 0000 5197 9865

Dyrektor Wspólnoty: RAFAŁ ŚLUSARCZYK