Fundacja L'Arche Wspólnota w Gdyni

poszukuje osób na stanowiska:

Zakres wykonywanych zadań:

 • sprawowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną mieszkającymi w domu L’Arche w Gdyni lub w domach rodzinnych
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach dnia codziennego, higienie osobistej i w zajęciach rehabilitacyjnych
 • uczestnictwo w wykonywaniu codziennych czynności domowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych przez siebie czynności
 • uczestniczenie w spotkaniach i szkoleniach
 • współpraca z mieszkańcami, asystentami, wolontariuszami, przyjaciółmi wspólnoty i pozostałymi pracownikami fundacji

 

Oferujemy:

 • możliwość mieszkania w jednym, wygodnym domu z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną – dla osób zainteresowanych, po stażu
 • wprowadzanie poprzez staż w zasady towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zasady wspólnego tworzenia domu o charakterze rodzinnym
 • dobre warunki wykonywania pracy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju kompetencji

 

Oczekujemy:

 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • dobrej kondycji fizycznej
 • sprawnego posługiwania się programami biurowymi (Word, Excel, Outlook) na komputerze oraz telefonie komórkowym
 • umiejętności  współtworzenie dobrych warunków i pozytywnej atmosfery domu
 • otwartej postawy do pracy i woli współpracy przy budowaniu dobrego zespołu
 • umiejętności otwartego komunikowania się i chęci do zdobywania nowych kompetencji
 • co najmniej średniego wykształcenia

 

Dodatkowe atuty:

 • referencje dotyczące doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (np. w domu pomocy)
 • wykształcenie specjalistyczne: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • umiejętność kierowania busem do 9 osób

 

Wymagania formalne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

 • CV
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: gdynia@larche.org.pl

Zakres wykonywanych zadań:

 • sprawowanie opieki podczas dyżurów nocnych nad budynkiem i infrastrukturą placówki całodobowej opieki prowadzonej w Gdyni przez Fundację L’Arche
 • interwencje nocne w sytuacjach awaryjnych, procedury bezpieczeństwa
 • uczestniczenie w szkoleniach dot. podstaw opieki i pielęgnacji domowników (reagowanie)
 • współpraca z mieszkańcami, asystentami, wolontariuszami, przyjaciółmi wspólnoty i pozostałymi pracownikami Fundacji

 

Oferujemy: 

 • wprowadzanie poprzez staż w zasady towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zasady wspólnego tworzenia domu o charakterze rodzinnym – dla osób zainteresowanych zwiększaniem/zmianą kwalifikacji
 • dobre warunki wykonywania pracy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju kompetencji

 

Oczekujemy:

 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • dobrej kondycji fizycznej
 • empatii i otwartości na kontakt z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością
 • wykształcenia co najmniej średniego
 • odpowiedzialności i zaangażowania i dobrej organizacji czasu pracy i odpoczynku
 • umiejętności  współtworzenie dobrych warunków i pozytywnej atmosfery domu
 • otwartej postawy do pracy i woli współpracy przy budowaniu dobrego zespołu
 • umiejętności otwartego komunikowania się i chęci do zdobywania nowych kompetencji

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (np. w domu pomocy) lub opieki

 

Wymagane dokumenty i informacje:

 • CV
 • informacje pozwalające na sprawdzenie referencji (np. telefon lub e-mail poprzedniego pracodawcy), dodatkowo ewentualna deklaracja chęci zamieszkania w Domu L’Arche
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: gdynia@larche.org.pl

Poszukujemy osoby, która zajmie się pozyskiwaniem środków finansowych zapewniających pełne życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jeżeli masz:

 • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • zdolność do kreatywnego myślenia,
 • umiejętność przekonującego opowiadania fascynujących historii,
 • determinację i wytrwałość w osiąganiu celów i odporność w przełamywaniu przeciwności,
 • zdolność do silnego zaangażowanie w Sprawę,
 • umiejętność dogłębnego badania potencjalnych darczyńców,
 • umiejętność motywowania innych ludzi


oraz jesteś osobą zdolną do długookresowego, uczciwego i wiarygodnego działania, to zgłoś się do nas.

Wspólnie przygotujemy plan działania, którego realizacja przyniesie Ci zarówno satysfakcję etyczną, jak i materialną.


Wymagane dokumenty i informacje:

 • CV
 • informacje pozwalające na sprawdzenie referencji (np. telefon lub e-mail poprzedniego pracodawcy)
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: gdynia@larche.org.pl

Zakres wykonywanych zadań:

 • praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami placówki całodobowej opieki prowadzonej w Gdyni przez Fundację L’Arche
 • czuwanie nad komfortem mieszkańców i ich potrzebami w godzinach nocnych
 • reagowanie na bieżącą sytuację w domu i dbanie o komfort domowników
 • pomoc mieszkańcom w higienie osobistej
 • współpraca z mieszkańcami, asystentami, wolontariuszami, przyjaciółmi wspólnoty i pozostałymi pracownikami Fundacji

 

Oferujemy: 

 • umowę o pracę
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju osobistym
 • elastyczny grafik
 • możliwość udziału w misji Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’ Arche

   

Oczekujemy:

 • wykształcenia specjalistycznego, jak: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • dobrego stanu zdrowia (wsparcie osób z niepełnosprawnością, praca w niestandardowych godzinach)
 • gotowości do sprawowania dyżurów w godzinach nocnych
 • wykształcenia co najmniej średniego
 • otwartości na naukę w zakresie wparcia i obsługi osób niepełnosprawnych
 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • wysokiej empatii i otwartości na drugiego człowieka
 • bardzo dużej troski o współtworzenie warunków i atmosfery domu o charakterze rodzinnym
 • otwartej postawy do pracy nad sobą i współpracy przy budowaniu dobrego zespołu
 • umiejętności otwartego komunikowania się i chęci do zdobywania coraz większych kompetencji w tym obszarze

 

Dodatkowe atuty:

 • potwierdzone referencjami doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (np. w domu pomocy)

 

Wymagane dokumenty i informacje:

 • CV
 • informacje pozwalające na sprawdzenie referencji (np. telefon lub e-mail poprzedniego pracodawcy), dodatkowo ewentualna deklaracja chęci zamieszkania w Domu L’Arche
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: gdynia@larche.org.pl

Miejsce pracy: Dom L'Arche, Gdynia-Wiczlino, ul. Wiczlińska 127F

Dołącz do naszej załogi !

grupa radosnych osób przed domem