Fundacja L'Arche Wspólnota w Gdyni

poszukuje osób na stanowiska:

Jako Fundacja L’Arche Gdynia należymy do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche i z dumą możemy powiedzieć, że nie działamy na rzecz, tylko wspólnie osobami z niepełnosprawnością intelektualną (NI). W 2021 roku wraz osobami z NI stworzyliśmy w Gdyni Wiczlinie nowy dom. Mieszkańców wspiera dynamiczna i różnorodna ekipa asystentów we współpracy z pozostałymi pracownikami i wolontariuszami Fundacji. 

Obecnie do zespołu Asystentów Domu L’Arche w Gdyni Wiczlinie poszukujemy osoby na stanowisko  Asystent(ka) osób z NI, do której zadań będzie należeć:

 • Asystowanie mieszkańcom Domu L’Arche, w tym pomoc w czynnościach dnia codziennego, higienie osobistej i w zajęciach rehabilitacyjnych
 • Udział i towarzyszenie domownikom w wykonywaniu obowiązków domowych, w tym przygotowywanie posiłków, pranie, utrzymanie domu w czystości
 • Prowadzenie dokumentacji dot. planowania i realizacji Indywidualnych Planów Działania (IPD) i obserwacji z funkcjonowania codziennego Domowników oraz w ramach realizowanych projektów
 • Udział w projektach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację
 • Współpraca z mieszkańcami, asystentami, wolontariuszami, pozostałymi pracownikami Fundacji i przedstawicielami społeczności L’Arche

 

Jest to propozycja dla Ciebie, jeżeli:  

 • Uważasz, że można efektywnie wpływać na zwiększenie komfortu życia osób z NI 
 • Chcesz pracować z osobami z NI w duchu Konwencji ONZ
 • Chcesz angażować się w projekty i rozwijać nowe umiejętności
 • Grasz zespołowo, otwarcie rozmawiasz, rozwiązujesz konflikty 
 • Sprawnie zarządzasz swoim czasem i obowiązkami
 • Masz co najmniej średnie wykształcenie oraz dobrą kondycję psychofizyczną
 • Posługujesz się programami biurowymi (Word, Excel, Outlook)

 

Co szczególnie docenimy?

 • Umiejętność kierowania busem do 9 osób
 • Wykształcenie specjalistyczne: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej

 

Na co możesz liczyć? 

 • Umowę o pracę – już na etapie 3 miesięcznego stażu
 • Wprowadzanie poprzez staż w zasady towarzyszenia osobom z NI i zasady tworzenia domu o charakterze rodzinnym
 • Możliwość mieszkania w wygodnym domu z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (dla osób zainteresowanych)
 • Pracę w zespole, który ceni różnorodność oraz dba o relacje  
 • Korzystanie z doświadczenia i infrastruktury międzynarodowej Federacji L’Arche

 

Jeżeli ta propozycje brzmi dla Ciebie interesująco, wypełnij nasz formularz rekrutacyjny. Pamiętaj przy tym o dołączeniu do formularza swojego CV oraz innych dokumentów potwierdzających referencje, wiedzę i doświadczenia.

 


Jeśli masz dodatkowe pytania, to skontaktuj się z nami: gdynia@larche.org.pl.

Jako Fundacja L’Arche Gdynia należymy do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche i z dumą możemy powiedzieć, że nie działamy na rzecz, tylko wspólnie osobami z niepełnosprawnością intelektualną (NI). W 2021 roku wraz osobami z NI stworzyliśmy w Gdyni Wiczlinie nowy dom. Mieszkańców wspiera dynamiczna i różnorodna ekipa asystentów we współpracy z pozostałymi pracownikami i wolontariuszami Fundacji. 

Teraz nadszedł czas na kolejny krok. Rozszerzamy naszą działalność w Trójmieście o wsparcie osób z NI w ich miejscu zamieszkania. W związku z tym rozbudowujemy zespół asystentów zewnętrznych i poszukujemy KOORDYNATORA(RKI) ZESPOŁU ASYSTENTÓW, który:  

 • Zaangażuje się w rozwój Fundacji L’Arche 
 • Rozbuduje zespół i zwiększy sprawność działania asystentów wspierających osoby z NI w miejscu ich zamieszkania 
 • Skoordynuje i będzie wspierać asystentów i wolontariuszy w ich codziennej pracy 

 

Jest to propozycja dla Ciebie, jeżeli:  

 • Uważasz, że można efektywnie wpływać na zwiększenie komfortu życia osób z NI 
 • Chcesz pracować z osobami z NI w duchu Konwencji ONZ wdrażając praktyczne rozwiązania 
 • Grasz zespołowo, otwarcie rozmawiasz, negocjujesz, rozwiązujesz konflikty  
 • Zarządzasz pracą swoja i innych w uporządkowany sposób  

 

Jakie doświadczenie docenimy? 

 • 7+ lat pracy socjalnej i / lub pracy z rodzinami, najlepiej z osobami z NI 
 • Koordynowanie pracy zespołu, najlepiej pracującego w terenie  

 

Na co możesz liczyć? 

 • Umowę o pracę oraz zadaniowy / hybrydowy tryb pracy 
 • Możliwość wdrażania pomysłów wsparcia osób z NI w ich miejscu zamieszkania 
 • Pracę w zespole, który ceni różnorodność oraz dba o relacje  
 • Korzystanie z szerokiego doświadczenia i infrastruktury międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche 
 • Wsparcie Twojej ścieżki rozwojowej poprzez szkolenia 

 

Jeżeli ta propozycje brzmi dla Ciebie interesująco, wypełnij nasz formularz rekrutacyjny. Pamiętaj przy tym o dołączeniu do formularza swojego CV oraz innych dokumentów potwierdzających referencje, wiedzę i doświadczenia.

 


Jeśli masz dodatkowe pytania, to skontaktuj się z nami: gdynia@larche.org.pl.

Jako Fundacja L’Arche Gdynia należymy do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche i z dumą możemy powiedzieć, że nie działamy na rzecz, tylko wspólnie osobami z niepełnosprawnością intelektualną (NI). W 2021 roku wraz osobami z NI stworzyliśmy w Gdyni Wiczlinie nowy dom. Mieszkańców wspiera dynamiczna i różnorodna ekipa asystentów we współpracy z pozostałymi pracownikami i wolontariuszami Fundacji. 

Obecnie do zespołu Asystentów Domu L’Arche w Gdyni Wiczlinie poszukujemy osoby na stanowisko  Asystent(ka) osób z NI, do której zadań będzie należeć:

 • Asystowanie mieszkańcom Domu L’Arche, w tym pomoc w czynnościach dnia codziennego, higienie osobistej i w zajęciach rehabilitacyjnych
 • Udział i towarzyszenie domownikom w wykonywaniu obowiązków domowych, w tym przygotowywanie posiłków, pranie, utrzymanie domu w czystości
 • Prowadzenie dokumentacji dot. planowania i realizacji Indywidualnych Planów Działania (IPD) i obserwacji z funkcjonowania codziennego Domowników oraz w ramach realizowanych projektów
 • Udział w projektach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Fundację
 • Współpraca z mieszkańcami, asystentami, wolontariuszami, pozostałymi pracownikami Fundacji i przedstawicielami społeczności L’Arche

 

Jest to propozycja dla Ciebie, jeżeli:  

 • Uważasz, że można efektywnie wpływać na zwiększenie komfortu życia osób z NI 
 • Chcesz pracować z osobami z NI w duchu Konwencji ONZ
 • Chcesz angażować się w projekty i rozwijać nowe umiejętności
 • Grasz zespołowo, otwarcie rozmawiasz, rozwiązujesz konflikty 
 • Sprawnie zarządzasz swoim czasem i obowiązkami
 • Masz co najmniej średnie wykształcenie oraz dobrą kondycję psychofizyczną
 • Posługujesz się programami biurowymi (Word, Excel, Outlook)

 

Co szczególnie docenimy?

 • Umiejętność kierowania busem do 9 osób
 • Wykształcenie specjalistyczne: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej

 

Na co możesz liczyć? 

 • Umowę o pracę – już na etapie 3 miesięcznego stażu
 • Wprowadzanie poprzez staż w zasady towarzyszenia osobom z NI i zasady tworzenia domu o charakterze rodzinnym
 • Możliwość mieszkania w wygodnym domu z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (dla osób zainteresowanych)
 • Pracę w zespole, który ceni różnorodność oraz dba o relacje  
 • Korzystanie z doświadczenia i infrastruktury międzynarodowej Federacji L’Arche

 

Jeżeli ta propozycje brzmi dla Ciebie interesująco, wypełnij nasz formularz rekrutacyjny. Pamiętaj przy tym o dołączeniu do formularza swojego CV oraz innych dokumentów potwierdzających referencje, wiedzę i doświadczenia.

 


Jeśli masz dodatkowe pytania, to skontaktuj się z nami: gdynia@larche.org.pl.

Zakres wykonywanych zadań:

 • sprawowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną mieszkającymi w domu L’Arche w Gdyni lub w domach rodzinnych
 • pomoc mieszkańcom w czynnościach dnia codziennego, higienie osobistej i w zajęciach rehabilitacyjnych
 • uczestnictwo w wykonywaniu codziennych czynności domowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych przez siebie czynności
 • uczestniczenie w spotkaniach i szkoleniach
 • współpraca z mieszkańcami, asystentami, wolontariuszami, przyjaciółmi wspólnoty i pozostałymi pracownikami fundacji

 

Oferujemy:

 • możliwość mieszkania w jednym, wygodnym domu z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną – dla osób zainteresowanych, po stażu
 • wprowadzanie poprzez staż w zasady towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zasady wspólnego tworzenia domu o charakterze rodzinnym
 • dobre warunki wykonywania pracy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju kompetencji

 

Oczekujemy:

 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • dobrej kondycji fizycznej
 • sprawnego posługiwania się programami biurowymi (Word, Excel, Outlook) na komputerze oraz telefonie komórkowym
 • umiejętności  współtworzenie dobrych warunków i pozytywnej atmosfery domu
 • otwartej postawy do pracy i woli współpracy przy budowaniu dobrego zespołu
 • umiejętności otwartego komunikowania się i chęci do zdobywania nowych kompetencji
 • co najmniej średniego wykształcenia

 

Dodatkowe atuty:

 • referencje dotyczące doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (np. w domu pomocy)
 • wykształcenie specjalistyczne: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy lub opiekun w domu pomocy społecznej
 • umiejętność kierowania busem do 9 osób

 

Wymagania formalne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego:

 • CV
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: gdynia@larche.org.pl

Zakres wykonywanych zadań:

 • sprawowanie opieki podczas dyżurów nocnych nad budynkiem i infrastrukturą placówki całodobowej opieki prowadzonej w Gdyni przez Fundację L’Arche
 • interwencje nocne w sytuacjach awaryjnych, procedury bezpieczeństwa
 • uczestniczenie w szkoleniach dot. podstaw opieki i pielęgnacji domowników (reagowanie)
 • współpraca z mieszkańcami, asystentami, wolontariuszami, przyjaciółmi wspólnoty i pozostałymi pracownikami Fundacji

 

Oferujemy: 

 • wprowadzanie poprzez staż w zasady towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i zasady wspólnego tworzenia domu o charakterze rodzinnym – dla osób zainteresowanych zwiększaniem/zmianą kwalifikacji
 • dobre warunki wykonywania pracy
 • szkolenia i wsparcie w rozwoju kompetencji

 

Oczekujemy:

 • odpowiedzialności i zaangażowania
 • dobrej kondycji fizycznej
 • empatii i otwartości na kontakt z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością
 • wykształcenia co najmniej średniego
 • odpowiedzialności i zaangażowania i dobrej organizacji czasu pracy i odpoczynku
 • umiejętności  współtworzenie dobrych warunków i pozytywnej atmosfery domu
 • otwartej postawy do pracy i woli współpracy przy budowaniu dobrego zespołu
 • umiejętności otwartego komunikowania się i chęci do zdobywania nowych kompetencji

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością (np. w domu pomocy) lub opieki

 

Wymagane dokumenty i informacje:

 • CV
 • informacje pozwalające na sprawdzenie referencji (np. telefon lub e-mail poprzedniego pracodawcy), dodatkowo ewentualna deklaracja chęci zamieszkania w Domu L’Arche
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: gdynia@larche.org.pl

Poszukujemy osoby, która zajmie się pozyskiwaniem środków finansowych zapewniających pełne życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jeżeli masz:

 • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • zdolność do kreatywnego myślenia,
 • umiejętność przekonującego opowiadania fascynujących historii,
 • determinację i wytrwałość w osiąganiu celów i odporność w przełamywaniu przeciwności,
 • zdolność do silnego zaangażowanie w Sprawę,
 • umiejętność dogłębnego badania potencjalnych darczyńców,
 • umiejętność motywowania innych ludzi


oraz jesteś osobą zdolną do długookresowego, uczciwego i wiarygodnego działania, to zgłoś się do nas.

Wspólnie przygotujemy plan działania, którego realizacja przyniesie Ci zarówno satysfakcję etyczną, jak i materialną.


Wymagane dokumenty i informacje:

 • CV
 • informacje pozwalające na sprawdzenie referencji (np. telefon lub e-mail poprzedniego pracodawcy)
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Chcesz do nas dołączyć? Skorzystaj już dzisiaj z naszego formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: gdynia@larche.org.pl

Miejsce pracy: Dom L'Arche, Gdynia-Wiczlino, ul. Wiczlińska 127F

Dołącz do naszej załogi !

grupa radosnych osób przed domem
Wspierają L'Arche Polska (L'Arche Poland is supported by)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Autopay S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowywane są zapytania https kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzane mogą być też:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub usługi Google), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche.

Ochrona danych osobowych

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka, NIP: 6761068380, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla budżetowania;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja może publikować listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej relacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz, faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularze rekrutacyjne

Dane zbierane za pomocą tych formularzy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe potrzebne do poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia tego procesu.

Kontakt mailowy / Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe / Formularze „newslettera”

Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie) lub do informowania Państwa od działaniach Fundacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwu prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo, aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych),  o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych i nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO).
  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie posiadamy są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.
 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:
  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności. Przypadki o jakich mowa wyżej to:
  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja, kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja, kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 1.  

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content