Zadania projektowe

Projekt „WYtyczaMy nasze miejsca”

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym Opola.

W działaniach projektowych uczestniczyć będzie 40 osób z głównej grupy docelowej tj. 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną (skrót OzNI) oraz ich 20 opiekunów prawnych i rodzin OZNI. Grupami odbiorców będą także pracodawcy, wolontariusze, pracownicy jednostek organizacyjnych profesjonalnie zajmujący się integracją społeczną (PFRON, PUP, Urząd Miasta, Zespół Szkół Specjalnych w Opolu, NGO) oraz mieszkańcy Opola.

Zaplanowanie projektu poprzedziło badanie potrzeb głównej grupy docelowej. W przeprowadzonym badaniu wskazano na potrzeby:

 • pogłębienia możliwości udziału OzNI w wybranych aspektach życia społecznego (otwarte tematyczne warsztaty z udziałem specjalistów, wolontariuszy i mieszkańców Opola),
 • zwiększenia użyteczności społecznej, a w szczególności włączenia OzNI w pracę zawodową (współpraca z opolskim biznesem),
 • zwiększenia zaangażowania mieszkańców miasta w projekt utworzenia w Opolu z małego domu typu rodzinnego z 12 mieszkaniami wspomaganymi dla OzNI, (zapewnienie wpływu mieszkańców miasta na formę i sposób funkcjonowania domu L’Arche).

 

Zaplanowane działania projektowe obejmują utworzenie wspólnej przestrzeni (jej „wytyczenia” w tym samym czasie i miejscu) umożliwiającej większe uczestnictwo OZNI w życiu społecznym miasta. Polegają one na organizacji cyklu czterech warsztatów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Planowana tematyka warsztatów dotyczyć będzie:

 • praw OzNI i ich potrzeb ( w tym seksualności i ewentualnych nadużyć z tym związanych); komunikowania się i efektywnej autoprezentacji oraz miejsca osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

W ramach programu odbędą się cztery spotkania adresowane do opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Tematami spotkań będą: aspekty prawne opieki nad OzNI, radzenie sobie w sytuacjach trudnych; efektywna komunikacja; możliwości powrotu i obecne realia na rynku pracy.

Poprzez udział w spotkaniach warsztatowych osoby z grup docelowych będą mieć możliwość poszerzenia swoich kompetencji dot. znajomości własnych praw, komunikacji i pogłębienia umiejętności samostanowienia.

Działaniem podsumowującym projekt będzie debata społeczna z aktywnym udziałem osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, a także partnerów projektu: przedstawicielami pracodawców i lokalnego biznesu, instytucji wspierających przedsiębiorców, jednostek samorządu zajmujących się pomocą społeczną i ekonomią społeczną (przewiduje się udział Urzędu Miasta, PFRON, PUP, OCRG, współpracujących NGO organizacji pozarządowych)

Termin realizacji V 2024 do X 2024

Działanie finansowane ze środków Miasta Opole
w ramach realizacji zadania publicznego CDO-ROP.526.3.4.2024

Dom Arki w Opolu - program funkcjonalno-użytkowy zespołu mieszkań wspomaganych dla OzNI oraz jego koncepcja architektoniczno-budowlana

Celem naszych działań jest przygotowanie projektu budowy domu, obejmującego zespół 12 mieszkań wspomaganych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jako Fundacja L’Arche Opole od dwóch lat staramy się o uruchomienie w Opolu takiego domu dla 12 osób i 2-4 asystentów. Umożliwi on mieszkańcom – osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim, przy wsparciu asystentów – prowadzenie bardziej samodzielnego życia. Zamieszkanie w Domu Arki pozwoli także OzNI pozostać w lokalnym środowisku, blisko rodzin i przyjaciół. Aktualnie finalizujemy porozumienie z Miastem Opole w sprawie przekazania nieruchomości, na której planowana jest budowa domu.

Celem naszych działań w ramach zadania finansowanego przez Fundację PGE są:

 • Przygotowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego budowy domu wraz z jego koncepcją architektoniczno – budowlaną.
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu budowy i organizacji domu
 • Określenie źródeł finansowania oraz przygotowanie montażu finansowego
 • Publiczna promocja projektu. Chcemy przybliżyć założenia funkcjonowania Domu Arki jak najszerszej grupie mieszkańców regionu, w tym docelowym mieszkańcom. Zależy nam także na konsultacji z przedstawicielami Fundacji L’Arche, które takie domy od lat prowadzą.

 

Bezpośrednimi adresatami projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną mieszkające w Opolu i powiecie opolskim oraz ich rodziny skupione wokół Fundacji L’Arche.

Projekt „Dom Arki w Opolu. Program funkcjonalno-użytkowy zespołu mieszkań wspomaganych dla OzNI oraz jego koncepcja architektoniczno-budowlana” realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE.  

Projekt realizowany jest od listopada do grudnia 2023 roku.

Projekt „ŚwiętujeMY razem”

Od połowy listopada realizujemy cykl warsztatów teatralno-muzycznych, podczas których dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wolontariusze, asystenci i cudzoziemcy – będący mieszkańcami Opola –  poznają tradycje świąteczne z różnych stron świata. Podczas pięciu spotkań przede wszystkim poznajemy się wzajemnie, swoje przedświąteczne tradycje, a także teatralne upodobania. Dzięki projektowi realizowanemu przy wsparciu Miasta Opola, zaprosiliśmy do współpracy osoby z zagranicy, które na co dzień mieszkają w stolicy naszego regionu. Te spojrzenia „z różnych stron świata” niezwykle nas wzbogacają, zarówno na teatralnej scenie, jak i podczas przedświątecznych spotkań. Wspólnie przygotowujemy się  do przedstawienia bożonarodzeniowych Jasełek. Zajęcia odbywają się na scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora i są – zarówno dla nas, jak i dla naszych zagranicznych przyjaciół – bardzo ciekawym doświadczeniem. Nasze aktorskie próby odbywają się pod artystyczną opieką Barbary Lach, aktorki opolskiej sceny teatralnej, oraz naszej arkowej wolontariuszki Honoraty Cieplik- Dedyk. A ponieważ nie samym teatrem człowiek żyje 🙂 spotykamy się również, by razem pośpiewać, porozmawiać o świątecznych tradycjach w swoich domach i w swoich krajach. Ostatnio zdobiliśmy świąteczne pierniki. Szło nam świetnie i było smacznie 🙂  

Działanie finansowane jest ze środków Miasta Opole w ramach realizacji zadania publicznego nr CDO-RIPS.525.5.2023

Projekt "Architekci Zmiany"

Sprawni w sieci

Od kilku miesięcy dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Miasta Opole realizujemy projekt „Sprawni w sieci”. Jego celem jest podniesienie umiejętności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie obsługi komputera, działań w internecie i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Do tej pory udało nam się zakupić trzy nowe laptopy, z których korzystanie stało się ważnym elementem naszych spotkań. Dzięki wspólnej pracy osób z niepełnosprawnością i wolontariuszy Wspólnoty L’Arche Opole uczymy się m.in. aktywnej komunikacji poprzez media społecznościowe. Co więcej, wszystkie działania w ramach projektu dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestników. Dlatego na przykład nasze plakaty tworzone w Canvie czasami są pełne elegancji niczym miłośnik muzyki klasycznej Miłosz lub też wręcz odwrotnie: cechuje je młodzieńca fantazja, tak jak piosenki Roksany Węgiel, ulubionej piosenkarki naszej Dorotki :).

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku L’Arche Polska – Projekt Wspólnoty Opole, tam można zobaczyć efekty naszej pracy.

Zakup trzech laptopów sfinansowano ze środków Miasta Opole w ramach realizacji zadania publicznego „Sprawni w sieci”.

Czas trwania projektu: czerwiec-wrzesień 2022

Jestem! Zobacz mnie.

Jesienią 2021 roku zrealizowaliśmy zadanie „Jestem! Zobacz mnie” dofinansowane w konkursie Funduszy Inicjatyw Obywatelskich – Kierunek Nowe FIO 2021. Czas pandemii pokazał, jak ważne są umiejętności poruszania się w przestrzeni wirtualnej. Zauważyliśmy, że dla osób z niepełnosprawnością intelektualną odnalezienie się w tej nowej sytuacji było bardzo trudne. Celem działań projektowych było rozwinięcie kompetencji cyfrowych OzNI, a także podniesienie umiejętności członków Grupy Inicjatywnej L’Arche i wolontariuszy, abyśmy mogli jeszcze lepiej komunikować w mediach społecznościowych o naszych działaniach i potrzebach środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Prowadziliśmy warsztaty, podczas których uczestnicy poznawali zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie i korzystania m.in. z Facebooka. Chętni mieli możliwość założenia własnego konta. Tworzyliśmy także ciekawe posty o zainteresowaniach, planach i marzeniach osób niepełnosprawnych.

Zwieńczeniem tych działań był film „Jestem! Zobacz mnie” (Jestem! Zobacz mnie. – YouTube)

Patronem projektu była Fundacja Geko.

Partnerzy projektu: Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czas trwania projektu: wrzesień-listopad 2021

Wspierają L'Arche Polska (L'Arche Poland is supported by)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Autopay S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowywane są zapytania https kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzane mogą być też:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub usługi Google), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche.

Ochrona danych osobowych

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka, NIP: 6761068380, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla budżetowania;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja może publikować listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej relacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz, faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularze rekrutacyjne

Dane zbierane za pomocą tych formularzy przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest zatrudnienie odpowiednich pracowników. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe potrzebne do poprawnego i rzetelnego przeprowadzenia tego procesu.

Kontakt mailowy / Formularze kontaktowe i zgłoszeniowe / Formularze „newslettera”

Dane pozyskane w ten sposób będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie) lub do informowania Państwa od działaniach Fundacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją.

Przysługujące Państwu prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo, aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych),  o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych i nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO).
  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie posiadamy są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.
 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:
  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności. Przypadki o jakich mowa wyżej to:
  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja, kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja, kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;
 1.  

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content