Fundacja L'Arche Wspólnota w Gdyni

formularz dla kandydatów stanowisko:

asystent-opiekun osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkający w domu L'Arche

Miejsce pracy i zamieszkania: Dom L'Arche, Gdynia-Wiczlino, ul. Wiczlińska 127F

(*) Można przesłać do 5 plików w formatach: doc, docx, pdf, jpg lub png. Rozmiar każdego pliku nie powinien przekraczać 5 MB.