Dołącz do nas

Wyjątkowość działań L’Arche polega nie tylko na przemianie życia osób z niepełnosprawnością, ale również na ich wpływie na otaczającą nas rzeczywistość. Tam gdzie pojawia się Arka, pokazując piękno i wartość osób z niepełnosprawnością, tam ludzie zmieniają myślenie o drugim człowieku, otwierają się na słabość, jednocześnie dostrzegają ogromną siłę i ukryte dary w ludziach często zepchniętych na margines społeczeństwa. Bo, kiedy przyjmujemy słabość drugiego człowieka stajemy się łagodniejsi również wobec siebie, przez co doznajemy uwolnienia i prawdziwej akceptacji.

ZOSTAŃ ASYSTENTEM LUB WOLONTARIUSZEM

Jeśli chciałbyś dołączyć do wspólnoty Arki i podarować swój czas innym, zostań Asystentem lub Wolontariuszem Fundacji L’Arche Warszawa. Możesz pomóc nam w codziennych pracach w domu Arki, podczas zajęć terapeutycznych lub zaangażować się we wsparcie jednej z rodzin z osobą z niepełnosprawnością. Nasi wolontariusze uczestniczą w organizacji kiermaszy, akcji społecznych, wydarzeń okołoświątecznych, w tłumaczeniu tekstów i wielu innych działaniach. W Arce jest miejsce dla każdego. Jesteśmy przekonani, że nikt nie jest tak słaby, by nie mógł pomóc innemu, ani tak silny, by sam nigdy nie potrzebował pomocy. Spotkania z  osobami niepełnosprawnymi, towarzyszenie im w codziennych radościach i smutkach to przygoda życia, a przede wszystkim źródło przemiany własnego serca. 

 

Zapraszamy serdecznie!

warszawa@larche.org.pl

tel. 512 933244

 

pani przy kominku
pani z dziewczynką