Nasze działania opieramy na wzajemnej przyjaźni osób z niepełnosprawnością i asystentów. W L’Arche ważna jest każda osoba. Cieszą nas jej małe i duże sukcesy, a problemy są wspólną troską. 

L’Arche Warszawie jest w znacznym stopniu dziełem ludzi wrażliwych, ludzi dobrego serca. Punkt Wsparcia dotowany jest z funduszy PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jednakże około 60 % budżetu Wspólnoty to darowizny. 

Pragniemy objąć wsparciem kolejne osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także otworzyć dom stałego pobytu dla grupy osób, które coraz pilniej potrzebują całodobowej opieki i w związku z tym zachęcamy do zaangażowania nowych Darczyńców.

Dzięki Państwa otwartości będziemy przybliżać się do realizacji celu, a Państwo będziecie mogli uczestniczyć w naszej pracy i wielkiej przygodzie!

Jak pomóc?

  • angażując się w wolontariat (zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: warszawa@larche.org.pl  lub telefoniczny: 512 933 244)
  • przekazując darowiznę  na konto: VW bank 07 2130 0004 2001 0676 4914 0002

Dziękujemy!

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...