Kontakt

Kontakt FUNDACJA L’ARCHE – WSPÓLNOTA W ŚLEDZIEJOWICACH 32-020 Wieliczka, Śledziejowice 336+48 12 288 24 70e-mail: sledziejowice@larche.org.pl Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. O/ Wieliczka86 1240 5080 1111 0000 5197 9865