ZMIENIAMY ŚWIAT SERCE PO SERCU

Projekt polega na realizacji zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem nowatorskich metod, czyli warsztatów oraz spektakli Teatru Lalek z niepełnosprawnością.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Medium_baner

Medium_logo_partnerstwo_2

 

 


 

 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Projekt polega na realizacji zajęć edukacyjnych wśród dzieci (5-12 lat) i młodzieży szkolnej (13-17 lat) z wykorzystaniem nowatorskich metod. Celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci  (1350 os.) i młodzieży (576 os.) na problem dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz potrzebę ich akceptacji. Wykorzystane metody obejmują: warsztaty (36) oraz Teatr Lalek z niepełnosprawnością (90 spektakli), w tym nauka elementów języka migowego i posługiwanie się codziennym sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnością. Pilotażowo zastosowane zostaną lalki-zabawki z niepełnosprawnością. Dzięki temu dzieci i młodzież oswoją się z innością, zobaczą co łączy i poznają najważniejsze fakty. Uczestnicy będą mogli spotkać osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz podjąć działania wspólnie z nimi lub na ich rzecz zgodnie z własną inwencją. Projekt realizowany będzie przez 16 m-cy w małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim. przez Fundację Przyjazny Dom, Fundację L’ARCHE oraz The World of Puppets z Islandii.

Zapraszamy na Facebook Projektu.

 


 

LIDER PROJEKTU – FUNDACJA PRZYJAZNY DOM IM. S. JABŁONKI

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki prowadzi działania na terenie woj. dolnośląskiego na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością mające na celu poprawę jakości ich życia. Od 8 lat stale prowadzi placówki całodobowego i dziennego pobytu dla os. z niep. intelektualną: Dom Pomocy Społecznej (24  os.), Środowiskowy Dom Samopomocy (30  os.), Mieszkanie Chronione (6 os.). Od kilku lat realizuje także program “Kawiarenka Muzyczna”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym z młodzieżą (do tej pory w działaniach wzięło udział ok. 50 osób młodych). Fundacja prowadziła także współpracę z lokalnymi szkołami i liceami w zakresie wolontariatu szkolnego (łącznie ok. 60 osób). Ponadto od 3 lat, we współpracy z MOPS we Wrocławiu, wydaje żywność z Banku Żywności.

Więcej informacji można otrzymać na stronie internetowej Fundacji oraz na stronie głównej projektu.

 


 

PARTNER PROJEKTU – THE WORLD OF PUPPETS

The World of Puppets ma siedzibę w Islandii, a jej dyrektor artystyczny Bernd Ogrodnik jest znaczącą postacią w świecie lalek od 1986 roku. Obecnie pracuje jako Mistrz Lalkarski w Teatrze Narodowym w Islandii. Bernd koncertował w całej Europie, Kanadzie, USA i Azji jako performer, reżyser, nauczyciel i wykładowca na międzynarodowych festiwalach teatrów lalkarskich, uniwersytetach i konferencjach. Ponadto jest aktorem-lalkarzem, dyrektorem spektakli oraz  twórcą marionetek, lalek, masek dla różnych teatrów i oper na całym świecie, kolekcjonerów, muzeów, reklam, telewizji i filmu.

Więcej informacji: Facebook – Bernd Ogrodnik

 

Medium_ber-i___dkaMedium_bernd_i_mar

 


 

SPOTKANIE PARTNERÓW I SZKOLENIE Z BERNDEM OGRODNIKIEM

W dniach 22-26 czerwca 2015 r. gościliśmy w Polsce Bernda Ogrodnika i Hildur Jonsdottir. Pobyt w Polsce był pełen spotkań: w Konstancinie, w Białymstoku i we Wrocławiu. A ich celem była dalsza praca nad kontynuacją przedsięwzięcia. Pomimo tego, że projekt się kończy, mamy wrażenie, że tak naprawdę dopiero się zaczyna. W dniach 25-26, w szkoleniu prowadzonym przez Bernda Ogrodnika uczestniczyły osoby prowadzące zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem Teatru Lalek z Niepełnosprawnością oraz osoby zainteresowane tą działalnością z Fundacji L’ARCHE i Fundacji Przyjazny Dom. Szkolenie dotyczyło doskonalenia warsztatu lalkarza, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania i budowania relacji z widzem. Przepracowane zostały takie tematy jak: przygotowanie do przedstawienia, utrzymywanie siebie i lalki w dobrej kondycji, ocena widowni i oszacowanie potencjalnych potrzeb widzów, zdobycie wiedzy umożliwiającej udzielanie rzetelnych odpowiedzi dzieciom, radzenie sobie z trudnymi pytaniami i sytuacjami w trakcie przedstawień itd. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wartość warsztatów, które były wyjątkowo przydatne na tym etapie pracy, czyli po zebraniu przez lalkarzy dość sporego doświadczenia w terenie.

 

Medium_img_3459Medium_www1Medium_www2Medium_www3

 


 

 

DRUGA WIZYTA PARTNERÓW Z ISLANDII

W dniach 10-16 lutego 2015 gościliśmy w Polsce naszych partnerów z Islandii. Czas poświęcony był na intensywne podsumowywanie  dotychczasowych działań i planowanie dalszych przedsięwzięć. Uczestnicy spotkań z Fundacji L’ARCHE i z Fundacji Przyjazny Dom jednogłośnie uznali konieczność kontynuowania tej formy pracy z dziećmi. Zapotrzebowanie i zainteresowanie znacznie przekroczyło nasze projektowe możliwości. Przykładem tego niech będzie fakt, że jedna ze szkół w Poznaniu prosiła o przeprowadzenie zajęć w 16 klasach, a my mogliśmy zrobić je tylko w dwóch.

 Medium_net_150215_120800Medium_net_150215_125933

 

 


INFO NA KONIEC 2014

Plan spektakli teatralnych jest realizowany „pełną parą”. We Wrocławiu przeprowadzono wszystkie założone przedstawienia dla dzieci. Do 30 listopada 2014 zrealizowano 48 spektakli, w których uczestniczyło 1155 dzieci. 20 placówek samo zgłosiło się do udziału projekcie; 95% miejsc do których zgłaszaliśmy się z propozycją spektaklu, akceptowała propozycję. Odbiorcami przedstawień były tak jak zakładaliśmy dzieci w wieku 6-12 lat. Odwiedzaliśmy szkoły i przedszkola.

Z naszej perspektywy możemy obserwować bardzo duży wzrost zainteresowania spektaklami. Szkoły i przedszkola chętnie zapraszają nas do siebie po raz kolejny, a nauczyciele i wychowawcy opowiadają o naszych wizytach co skutkuje kolejnymi telefonami i mailami z pytaniami o możlwość wystawienia przedstawienia. Nauczyciele są zachwyceni ideą, zapraszają nas do klas, które przygotowują się na przyjęcie koleżanki/kolegi z niepełnosprawnością. Wspominają, że bardziej niż dzieci bali się tego tematu, a okazało się, że zajęcia przez nas przeprowadzane otwierają im drzwi do rozmów o niepełnosprawności.

Ponadto zgłosiło się do nas wrocławskie stowarzyszenie rodziców dzieci z Zespołem Downa, które pomagało nam organizować przedstawienia w szkołach i przedszkolach, do których uczęszczają ich dzieci. Mówili oni o wielkiej wartości tego, w jaki sposób opowiadamy o niepełnosprawności i bardzo zaangażowali się w pomoc w organizacji przedstawień. Recz, której nie udało nam się zachować w ramach projektu to deklarowane terytorium. Byliśmy wręcz atakowani telefonami z miast Polski leżących w innych województwach. Wielu nauczycielom, pedagogom, katechetom bardzo zależało na tym, byśmy pojawili się w ich miejscach pracy.

Medium_rys_1

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top