Zmieniamy świat serce po sercu

Projekt polega na realizacji zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem nowatorskich metod, czyli warsztatów oraz spektakli Teatru Lalek z niepełnosprawnością.

 

Relacja z pierwszego roku

Relacja z pierwszego roku realizacji projektu FIO

Wraz z końcem 2016 zamknęliśmy pierwszy rok realizacji projektu FIO, a przed nami kolejne 11 miesięcy. Do tej chwili w naszych działaniach uczestniczyło 3047 dzieci oraz 234 osób dorosłych z ich otoczenia. Wzięli oni udział w 116 przedstawieniach Teatru Lalek z Niepełnosprawnością oraz w 12 wspólnych przedsięwzięciach z udziałem 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teatr miał swoje przedstawienia w województwie mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. Działania realizowaliśmy w partnerstwie formalnym z Teatrem Nowym w Poznaniu oraz nieformalnym z PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu. Podjęliśmy także współpracę z Teatrem Baj w Warszawie. Podczas wspomnianych 12 okazji do integracji pomiędzy dziećmi (132 osób), ich otoczeniem (63 osoby) oraz osobami z niepełnosprawnością (50 osób) zrealizowano następujące typy działań: wyjście do kina, a później dyskusja na temat filmu w kawiarni; wyjazd do Kotliny Kłodzkiej; spotkanie kilku pedagogów mające na celu stworzenie konspektu zajęć z dziećmi przeprowadzanych po przedstawieniach Teatru Lalek z Niepełnosprawnością; otwarte spotkanie dla rodzin z udziałem dzieci i harcerzy (w tym zajęcia plastyczne, wspólne muzykowanie na bębnach afrykańskich); wykonywanie kart świątecznych i robienie ozdobnych mydełek wraz z drużyną Skautów Europy; spotkanie integracyjne w domu dla osób z niepełnosprawnością z dziećmi szkolnymi z Poznania; pieczenie i ozdabianie pierników oraz wykonywanie ozdób świątecznych i ubieranie choinki wspólnie z drużyną harcerską oraz dziećmi francuskojęzycznymi z warszawskich rodzin.

Dzięki realizacji projektu 3281 osób zetknęło się bezpośrednio z pracownikami/mieszkańcami Fundacji poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach oraz udział w przedstawieniach teatralnych; podpisano 7 nowych umów na wolontariat; odbyło się 30 zajęć doskonalących spektakle Teatru Lalek, które były prowadzone przez doświadczonych aktorów; zmodyfikowano 1 scenariusz zajęć; zwiększono zespół osób prowadzących spektakle o 4 osoby; Zarząd Fundacji rozpoczął przygotowania do poszerzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego o prowadzenie edukacyjnych zajęć teatralnych. W ramach oceny naszych działań prosiliśmy osoby dorosłe o wypełnianie ankiety. Otrzymano 213 ankiet zwrotnych, w tym 204 osoby oceniły spektakl na 5 (w skali 1-5), 8 osób na 4, a jedna na 3. 211 osób uznało te zajęcia za potrzebne.

Warto zamieścić przykładowe wypowiedzi:

"Zajęcia super, dzieci siedziały jak zaczarowane. Bardzo potrzebne są takie zajęcia. Tym bardziej, że w szkole są dzieci z niepełnosprawnością"

"Taka forma zajęć najbardziej przemawia do dzieci. Jest to problem, o którym trzeba jak najwięcej z dziećmi rozmawiać, pokazywać, wyjaśniać."

Przedstawienia teatralne i późniejsze spotkania z dziećmi przynoszą wiele ciekawych sytuacji, cytujemy wybrane opisy lub wypowiedzi, które zostały przygotowane przez aktorów lub animatorów projektu:

„Pani nauczycielka tydzień po spektaklu, mówiła, że dzieci wracają do tematu. Jedna dziewczynka na forum klasy podzieliła się, że ma brata z zespołem Downa. Nigdy wcześniej o tym nie mówiła. Nie było okazji, a teraz poczuła się ośmielona. Po spektaklu dzieci miały wrażenie, że znają już kogoś z zespołem Downa i było to skojarzenie pozytywne.”

„Pani nauczycielka dziękując za spektakl, podzieliła się, że pracowała w przedszkolu integracyjnym, do którego uczęszczały też dzieci niewidome: Z integracją dzieci nie było żadnych problemów. Gorzej z rodzicami dzieci zdrowych. Pytali, czy ich dziecko musi siedzieć z tym niepełnosprawnym? Jakby zapomnieli, że zapisali dziecko do przedszkola integracyjnego. Nauczycielka zasugerowała, że również rodzicom przydałyby się takie zajęcia.”

„Dzieci nurtuje wiele wątpliwości związanych z niepełnosprawnościami, choć nie zawsze potrafią je precyzyjnie sformułować. Pomoc w nazwaniu tych uczuć dla niektórych może być przeżyciem małego katharsis.”

„W czasie jednego ze spotkań z dziećmi zaskoczyło nas to, że pierwsze pytanie po scence nie dotyczyło, tego co dzieci zobaczyły, ale brzmiało: A czym zajmuje się Fundacja? Ile jest takich domów w Polsce?”

„Zdarzało się, że dzieci reagowały śmiechem w reakcji na pojawienie się Marty - lalki z zespołem Downa - ale potem w sposób bardzo naturalny same wyciszały się i śledziły akcję.”

„W jednej ze szkół w Otwocku dzieci dużo dzieci miało kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Część grupy znała język Braille'a ze szkoły, mimo że szkoła nie jest placówką integracyjną. Dzieci słuchały historii w ogromnym skupieniu, pomagały bohaterom w trakcie spektaklu i miały bardzo dużo pytań do Marty. Jedna z dziewczynek podeszła po spektaklu do prowadzących, żeby powiedzieć <Bardzo bym chciała poznać kogoś niewidomego.”

„Dzieci wychodząc z sali żegnały się i dziękowały w języku migowym. Niektóre mówiły - Dziękujemy! - Bardzo fajne zajęcia! Inne po prostu przytulały się."

Poniżej znajduje się lista wybranych linków do artykułów i informacji zamieszczanych w różnych miejscach i dotyczących przedstawień lub też samego Teatru Lalek z Niepełnosprawnością:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy

L'Arche Wrocław Fan Page

L'Arche Polska Fan Page

L'Arche Wrocław Fan Page

Szkoła Podstawowa Nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie

L'Arche Warszawa Fan Page

Powiat Kolski

Telewizja kablowa Koło 

Jedną z ciekawostek jest przedsięwzięcie, w którym Teatr Lalek z Niepełnosprawnością z Wrocławia - Tomek i Malwina, zachęcają podróżujących wrocławską komunikacją miejską do dobrych zachowań względem osób niepełnosprawnych (wrzesień 2016)
 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

Projekt polega na realizacji zajęć edukacyjnych wśród dzieci (5-12 lat) i młodzieży szkolnej (13-17 lat) z wykorzystaniem nowatorskich metod. Celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci  (1350 os.) i młodzieży (576 os.) na problem dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz potrzebę ich akceptacji. Wykorzystane metody obejmują: warsztaty (36) oraz Teatr Lalek z niepełnosprawnością (90 spektakli), w tym nauka elementów języka migowego i posługiwanie się codziennym sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnością. Pilotażowo zastosowane zostaną lalki-zabawki z niepełnosprawnością. Dzięki temu dzieci i młodzież oswoją się z innością, zobaczą co łączy i poznają najważniejsze fakty. Uczestnicy będą mogli spotkać osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz podjąć działania wspólnie z nimi lub na ich rzecz zgodnie z własną inwencją. Projekt realizowany będzie przez 16 m-cy w małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim. przez Fundację Przyjazny Dom, Fundację L’ARCHE oraz The World of Puppets z Islandii.

Zapraszamy na Facebook Projektu.


LIDER PROJEKTU - FUNDACJA PRZYJAZNY DOM IM. S. JABŁONKI

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki prowadzi działania na terenie woj. dolnośląskiego na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością mające na celu poprawę jakości ich życia. Od 8 lat stale prowadzi placówki całodobowego i dziennego pobytu dla os. z niep. intelektualną: Dom Pomocy Społecznej (24  os.), Środowiskowy Dom Samopomocy (30  os.), Mieszkanie Chronione (6 os.). Od kilku lat realizuje także program "Kawiarenka Muzyczna", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym z młodzieżą (do tej pory w działaniach wzięło udział ok. 50 osób młodych). Fundacja prowadziła także współpracę z lokalnymi szkołami i liceami w zakresie wolontariatu szkolnego (łącznie ok. 60 osób). Ponadto od 3 lat, we współpracy z MOPS we Wrocławiu, wydaje żywność z Banku Żywności.

Więcej informacji można otrzymać na stronie internetowej Fundacji oraz na stronie głównej projektu.


PARTNER PROJEKTU - THE WORLD OF PUPPETS

The World of Puppets ma siedzibę w Islandii, a jej dyrektor artystyczny Bernd Ogrodnik jest znaczącą postacią w świecie lalek od 1986 roku. Obecnie pracuje jako Mistrz Lalkarski w Teatrze Narodowym w Islandii. Bernd koncertował w całej Europie, Kanadzie, USA i Azji jako performer, reżyser, nauczyciel i wykładowca na międzynarodowych festiwalach teatrów lalkarskich, uniwersytetach i konferencjach. Ponadto jest aktorem-lalkarzem, dyrektorem spektakli oraz  twórcą marionetek, lalek, masek dla różnych teatrów i oper na całym świecie, kolekcjonerów, muzeów, reklam, telewizji i filmu.

Więcej informacji: Facebook - Bernd Ogrodnik


SPOTKANIE PARTNERÓW I SZKOLENIE Z BERNDEM OGRODNIKIEM

W dniach 22-26 czerwca 2015 r. gościliśmy w Polsce Bernda Ogrodnika i Hildur Jonsdottir. Pobyt w Polsce był pełen spotkań: w Konstancinie, w Białymstoku i we Wrocławiu. A ich celem była dalsza praca nad kontynuacją przedsięwzięcia. Pomimo tego, że projekt się kończy, mamy wrażenie, że tak naprawdę dopiero się zaczyna. W dniach 25-26, w szkoleniu prowadzonym przez Bernda Ogrodnika uczestniczyły osoby prowadzące zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem Teatru Lalek z Niepełnosprawnością oraz osoby zainteresowane tą działalnością z Fundacji L’ARCHE i Fundacji Przyjazny Dom. Szkolenie dotyczyło doskonalenia warsztatu lalkarza, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania i budowania relacji z widzem. Przepracowane zostały takie tematy jak: przygotowanie do przedstawienia, utrzymywanie siebie i lalki w dobrej kondycji, ocena widowni i oszacowanie potencjalnych potrzeb widzów, zdobycie wiedzy umożliwiającej udzielanie rzetelnych odpowiedzi dzieciom, radzenie sobie z trudnymi pytaniami i sytuacjami w trakcie przedstawień itd. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wartość warsztatów, które były wyjątkowo przydatne na tym etapie pracy, czyli po zebraniu przez lalkarzy dość sporego doświadczenia w terenie.


DRUGA WIZYTA PARTNERÓW Z ISLANDII

W dniach 10-16 lutego 2015 gościliśmy w Polsce naszych partnerów z Islandii. Czas poświęcony był na intensywne podsumowywanie  dotychczasowych działań i planowanie dalszych przedsięwzięć. Uczestnicy spotkań z Fundacji L’ARCHE i z Fundacji Przyjazny Dom jednogłośnie uznali konieczność kontynuowania tej formy pracy z dziećmi. Zapotrzebowanie i zainteresowanie znacznie przekroczyło nasze projektowe możliwości. Przykładem tego niech będzie fakt, że jedna ze szkół w Poznaniu prosiła o przeprowadzenie zajęć w 16 klasach, a my mogliśmy zrobić je tylko w dwóch.


INFO NA KONIEC 2014

Plan spektakli teatralnych jest realizowany „pełną parą”. We Wrocławiu przeprowadzono wszystkie założone przedstawienia dla dzieci. Do 30 listopada 2014 zrealizowano 48 spektakli, w których uczestniczyło 1155 dzieci. 20 placówek samo zgłosiło się do udziału projekcie; 95% miejsc do których zgłaszaliśmy się z propozycją spektaklu, akceptowała propozycję. Odbiorcami przedstawień były tak jak zakładaliśmy dzieci w wieku 6-12 lat. Odwiedzaliśmy szkoły i przedszkola.

Z naszej perspektywy możemy obserwować bardzo duży wzrost zainteresowania spektaklami. Szkoły i przedszkola chętnie zapraszają nas do siebie po raz kolejny, a nauczyciele i wychowawcy opowiadają o naszych wizytach co skutkuje kolejnymi telefonami i mailami z pytaniami o możlwość wystawienia przedstawienia. Nauczyciele są zachwyceni ideą, zapraszają nas do klas, które przygotowują się na przyjęcie koleżanki/kolegi z niepełnosprawnością. Wspominają, że bardziej niż dzieci bali się tego tematu, a okazało się, że zajęcia przez nas przeprowadzane otwierają im drzwi do rozmów o niepełnosprawności.

Ponadto zgłosiło się do nas wrocławskie stowarzyszenie rodziców dzieci z Zespołem Downa, które pomagało nam organizować przedstawienia w szkołach i przedszkolach, do których uczęszczają ich dzieci. Mówili oni o wielkiej wartości tego, w jaki sposób opowiadamy o niepełnosprawności i bardzo zaangażowali się w pomoc w organizacji przedstawień. Recz, której nie udało nam się zachować w ramach projektu to deklarowane terytorium. Byliśmy wręcz atakowani telefonami z miast Polski leżących w innych województwach. Wielu nauczycielom, pedagogom, katechetom bardzo zależało na tym, byśmy pojawili się w ich miejscach pracy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
Nasi darczyńcy
123lazienka.pl neness.pl epaka.pl allezloto.pl edomator.pl brilu.pl domtech24.com spyshop.pl sklep.grupamagnum.eu otozegarki.pl horecapolska.pl mebleropez.pl asczesci.pl isprzet.pl grupa-icea.pl plusgum.pl