We Wrocławiu Fundacja L'Arche działa od 2003 r. Prowadzimy dwa domy o charakterze rodzinnym: „Tęcza” oraz „Dąb Mamre”. Mieszka w nich 13 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz asystenci. W zespole mieszkań chronionych „Przystań nadziei” mieszka 11 osób, które przy wsparciu zespołu asystentów  przygotowują się do samodzielnego życia. Zajmujemy się również działalnością edukacyjną w szkołach i przedszkolach we Wrocławiu oraz w całym województwie. Dzięki naszym przedstawieniom Teatru Lalek z Niepełnosprawnością oraz warsztatom edukacyjnym co roku kilka tysięcy dzieci i młodzieży uczy się, czym jest niepełnosprawność i dzięki temu lepiej rozumieją swoich rówieśników z niepełnosprawnością. Na swoje działania otrzymujemy dotację z budżetu samorządu, ale miesięcznie dodatkowo potrzebujemy średnio 15 tys. złotych, by opłacić wszystkie koszty prowadzenia naszych domów. Nie moglibyśmy skutecznie działać, gdyby nie wsparcie naszych Darczyńców i Przyjaciół, za które serdecznie dziękujemy!

Scroll to top
Nasi darczyńcy