'Przystań Nadziei' - Zespół Mieszkań Chronionych

O Przystani Nadziei... Obecnie jako Wspólnota we Wrocławiu prowadzimy dwa domy, w których łącznie mieszka 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwszy z nich nazywa się „Tęcza”, a drugi znajduje się w Centrum Dydaktyczno-Opiekuńczym. W Centrum prowadzimy również zespół mieszkań chronionych, gdzie kilkanaście osób z mniejszym stopniem niepełnosprawności żyje w kilku małych mieszkankach, ucząc się w ten sposób samodzielności. Oprócz tego mamy mały warsztat terapii zajęciowej, w którym uczestniczy kilkoro naszych domowników.