Dom Arka 2 ("Dąb Mamre")

Dom Pomocy Społecznej „Dąb Mamre” zamieszkuje sześć osób z zaawansowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz ich asystenci. Podobnie jak w pozostałych domach, istotą funkcjonowania  są rodzinne, serdeczne relacje i szczerość, z akcentem na integrację. Wspólne spożywanie posiłków, dzielenie się swoimi darami, radością, miłością, czy spontaniczność, to tylko niektóre aspekty funkcjonowania „Dębu Mamre”. 

Ciekawostka: Inspiracją dla nazwy naszego domu była biblijna historia spotkania Boga Jahwe z Abrahamem i jego żoną, Sarą. Dąbrowa Mamre jest dla nas symbolem partnerskich i trwałych relacji, opartych na wzajemnym szacunku i przyjaźni. W takiej formule pragniemy realizować naszą misję społeczną, co staramy się robić we Wrocławiu od ponad 18 lat!

Prowadzenie domu „Dąb Mamre” jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.