Nasza działalność

L’ARCHE od ponad 50 lat wspiera na całym świecie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, prowadząc domy opieki o charakterze rodzinnym. Nasi domownicy mieszkają wspólnie z asystentami, którzy są dla nich przyjaciółmi i opiekunami, wspierając w codziennych czynnościach. W Polsce Fundacja L’ARCHE powstała 35 lat temu, a we Wrocławiu pierwszy dom powstał w 2002 roku.

  • Obecnie, jako Wspólnota we Wrocławiu, prowadzimy dwa domy opieki i Zespół Mieszkań Chronionych, w których staramy się usamodzielniać naszych podopiecznych, świadcząc profesjonalne usługi opiekuńcze. Na terenie Fundacji funkcjonuje także warsztat terapii zajęciowej, do którego uczęszcza część mieszkańców.
  • Angażujemy się aktywnie na rzecz lokalnej społeczności, organizując m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci z wykorzystaniem lalek-mapetów. Odbywają się one we wrocławskich szkołach i przedszkolach, a dzięki atrakcyjnej formie zajęcia wpływają na postawy dzieci wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dotychczas ponad 7000 dzieci mogło zobaczyć nasze przedstawienia.
  • Współpracujemy z lokalnym samorządem, władzami Miasta Wrocławia i PFRON, biorąc udział w projektach lub koordynując projekty dedykowane osobom niepełnosprawnym (różne rodzaje niepełnosprawności).

 

Wszystkich chętnych zapraszamy na wieczory otwarte – w każdy poniedziałek od 17.00 do 19.00

Dom Arka

("Tęcza")

Dom Arka 2

("Dąb Mamre")

Zespół Mieszkań Chronionych

("Przystań nadziei")

Pracownia

"Konwalie"

Wspierają nas: * Dolnośląski Urząd Marszałkowski  * Gmina Wrocław  * Darczyńcy z Polski i zagranicy