Nasza działalność

L’ARCHE na całym świecie od ponad 50 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną, głównie prowadząc dla nich małe, rodzinne domy. W takim domu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czyli domownicy, mieszkają wspólnie z asystentami, którzy są dla nich przyjaciółmi-opiekunami. W Polsce Fundacja L’ARCHE powstała 35 lat temu, a we Wrocławiu pierwszy dom powstał w 2002 roku.

Obecnie jako Wspólnota we Wrocławiu prowadzimy dwa domy, w których łącznie mieszka 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwszy z nich nazywa się „Tęcza”, a drugi znajduje się w Centrum Dydaktyczno-Opiekuńczym. W Centrum prowadzimy również zespół mieszkań chronionych, gdzie kilkanaście osób z mniejszym stopniem niepełnosprawności żyje w kilku małych mieszkankach, ucząc się w ten sposób samodzielności. Oprócz tego mamy mały warsztat terapii zajęciowej, w którym uczestniczy kilkoro naszych domowników.

Od kilku lat organizujemy zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem lalek-mapetów. Odbywają się one we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Nasze lalki-mapety są wyjątkowe – jedna lub dwie z biorących udział w przedstawieniu jest z niepełnosprawnością (dziecko z porażeniem mózgowym, niewidome lub z zespołem Downa). Dzięki żywej i atrakcyjnej formie zajęcia wpływają na postawy dzieci wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dotychczas ponad 7000 dzieci mogło zobaczyć nasze przedstawienia.

Wszystkich chętnych zapraszamy na wieczory otwarte – w każdy poniedziałek od 17.00 do 19.00

Wspierają nas: * Dolnośląski Urząd Marszałkowski  * Gmina Wrocław  * Darczyńcy z Polski i zagranicy