I Bieg Charytatywny L'Arche Wrocław

Regulamin

REGULAMIN I BIEGU CHARYTATYWNEGO Z OKAZJI 18. URODZIN WSPÓLNOTY L’ARCHE WE WROCŁAWIU

 „URODZINOWE KILOMETRY DLA L’ARCHE”

ORGANIZATOR

Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu.

TERMIN I MIEJSCE

Bieg Charytatywny zwany dalej Wydarzeniem odbędzie się w okresie od 29.05.2021 do 30.06.2021 w dwóch etapach:

 1. Etap I – 29.05.2021 godz. 10:00-18:00, Park im. Marii Dąbrowskiej (Wrocław, Karłowice) – bieg inaugurujący wydarzenie.
 2. Etap II Od 29.05.2021 godz. 0:00 do 30.06.2021 godz. 23:59 – dowolna trasa i dowolne miejsce w Polsce, Europie – na świecie 😊.

CELE WYDARZENIA

 1. Zebranie środków na działalność Fundacji L’Arche Wspólnota we Wrocławiu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków i opieki dla mieszkających w domach prowadzonych przez wspólnotę osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zebrane środki finansowe w szczególności zostaną przeznaczone na: wyremontowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, wejścia do domu „Tęcza” i tarasu na którym mieszkańcy spotykają się z rodzinami, gośćmi, wolontariuszami i przyjaciółmi (a także jedzą wspólne posiłki w ciepłe dni) oraz zapewnienia miejsca do przechowywania rowerów rehabilitacyjnych należących do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Promocja idei integracji społecznej poprzez włączenie osób z niepełnosprawnościami w uczestnictwo w wydarzeniu sportowym wolnym od barier i otwartym dla wszystkich zainteresowanych.
 3. Aktywizacja sportowa osób w każdym wieku, promocja aktywnego sposobu spędzania czasu pomimo trudnej sytuacji społecznej spowodowanej pandemią.
 4. Szerzenie empatycznej postawy i wrażliwości na drugiego człowieka, propagowanie idei różnorodności społecznej, uwrażliwienie na potrzeby innych i zaktywizowanie do działania społecznego na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Promocja Wrocławia i województwa dolnośląskiego jako miejsca przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.
 6. Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń wiekowych i bez względu na stopień sprawności fizycznej i/lub intelektualnej: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.
 2. Dzieci i młodzież do lat 18. a także osoby posiadające opiekuna prawnego są zgłaszane do udziału w wydarzeniu przez rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby oraz nieformalne grupy, które dokonały rejestracji.
 4. Celem wydarzenia nie jest rywalizacja tylko ukończenie wybranego dystansu w dowolnym czasie i dowolną techniką.

PROCES REJESTRACJI

 1. Etap I Wydarzenia odbędzie się 29.05.2021 w parku im. Marii Dąbrowskiej na Karłowicach we Wrocławiu. Bieg inauguracyjny odbędzie się zgodnie z obowiązującym w trakcie pandemii rygorem sanitarnym, a Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub odwołania etapu I wydarzenia.
 2. Aby wziąć udział w etapie I trzeba będzie wypełnić formularz dostępny na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/5693.html oraz wskazać godzinę i kategorię, w której chce się startować. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. W etapie II każdy uczestnik lub grupa uczestników po zarejestrowaniu się poprzez formularz dostępny na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/5694.html  wybiera dzień i dystans do pokonania.
 4. Rejestracja do udziału w biegu inaugurującym (etap I) będzie możliwa od 5.05.2021 godz. 16:00 do 28.05.2021 godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.
 5. Do udziału w etapie II będzie można się zarejestrować od 5.05.2021 godz. 16:00 do 29.06.2021do godz. 23:59.

ZASADY WYDARZENIA

 1. Wydarzenie ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński. Bieg nie jest biegiem/imprezą masową.
 2. W Wydarzeniu można wziąć udział:
  1. w pojedynkę;
  2. parami – np. rodzic/opiekun z dzieckiem, asystent z osobą z niepełnosprawnością (np. poruszającą się na wózku, itp.), właściciel z czworonożnym pupilem;
  3. grupowo (np. klasa, drużyna, grupa przedszkolna, nieformalna grupa przyjaciół, zespół, rodzina, itp.). W przypadku grupy dystans minimum i maksimum dotyczy każdego uczestnika z osobna. Każdy uczestnik wykonuje swoją aktywność osobno lub w małej grupie.
 3. Uczestnicy mogą wybrać dowolny dystans, przy czym:
  1. Minimalny dystans wynosi 180 metrów.
  2. Uczestnicy do 16. roku życia zobowiązują się pokonać dystans maksymalnie 1800 metrów.
  3. Uczestnicy powyżej 16.roku życia mogą wystartować na dystansie 1800 metrów, 3600 metrów, 5400 metrów lub 18 kilometrów.
  4. Uczestnicy powyżej 16.roku życia mogą wybrać dystans „open”, w którym uczestnicy pokonają dowolną ilość kilometrów dla L’Arche.
 4. Wybrany dystans może być pokonany w następujący sposób:
  1. Bieg;
  2. marsz, nordic walking;
  3. kołowo: rowerem (dwukołowym/ trzykołowym, rotorze stacjonarnym);
  4. baby team – rodzic/opiekun z dzieckiem w wózku;
  5. „wózkers” w biegu sam lub z asystentem – na wózku mobilnym, manualnym, elektrycznym;
  6. „Na byle czym byle do przodu” – na rolkach, hulajnodze, biegówkach, pchaczach, traktorze na pedały, gokarcie, na szczudłach, w kajaku, na pontonie i w każdy inny sposób używając siły własnych mięśni;
  7. Dopuszczalny jest również każdy inny niekonwencjonalny sposób zgłoszony w trakcie rejestracji.
 5. Każdy Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą swojego urządzenia/aplikacji i przesyła go do Organizatora na wskazany adres: kilometry@larche.org.pl .
 6. Zachęcamy uczestników aby wysyłali fotorelacje lub filmy pokazujące w jaki sposób pokonywali swoje kilometry dla L’Arche😊. Nadesłanie relacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie ich na stronie Organizatora: https://www.larche.org.pl/wroclaw/bieg-charytatywny/ oraz na stronie wydarzenia na Facebooku i na Instagramie prowadzonym przez Fundację L’Arche Wspólnota we Wrocławiu.

NAGRODY

Organizator przewiduje następujące nagrody:

 1. Nagrody dla zawodników biegających za najlepszy czas na dystansach:
  • 1,8 km dla kobiet
  • 1,8 km dla mężczyzn
  • 3,6 km dla kobiet
  • 3,6 km dla mężczyzn
  • 5,4 km dla kobiet
  • 5,4 km dla mężczyzn
  • 18 km dla mężczyzn
  • 18 km dla kobiet
  • Najdłuższy przebiegnięty dystans dla kobiet
  • Najdłuższy przebiegnięty dystans dla mężczyzn
  • 1800 m dla dziewczynki do 16.roku życia
  • 1800 m dla chłopca do 16.roku życia
 1. Nagrody specjalne:
  • Dla najmłodszego uczestnika
  • Dla najstarszego uczestnika
  • Dla najbardziej oryginalnej pary
  • Dla najliczniejszej grupy
  • Za najzabawniejsze zdjęcie po zakończonym biegu
  • Za najpiękniejszy uśmiech w trakcie biegu
  • Za najbardziej atrakcyjną dekorację/ przebranie
  • Za najbardziej niekonwencjonalny sposób przemieszczania się
  • Za najdłuższy pokonany dystans w grupie (wszyscy członkowie grupy łącznie)
  • Za najciekawszą relację z realizacji Wydarzenia
 1. Spośród WSZYSTKICH uczestników Wydarzenia, którzy nadeślą zdjęcia lub filmy pokazujące w jaki sposób pokonali swoje kilometry dla L’Arche Organizator wybierze minimum 20 dodatkowych laureatów

REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu odbywać się będą poprzez rejestrację na stronie wybranego etapu, tj. https://elektronicznezapisy.pl/event/5693.html dla etapu I lub https://elektronicznezapisy.pl/event/5694.html dla etapu II. Zachęcamy też, by po dokonaniu rejestracji wnieść opłatę startową minimum 18 zł (można więcej😊) na https://zrzutka.pl/z/kilometrydlalarche w okresie od dnia 05.05.2021 godzina 12:00 do 29.06.2021 roku godz.23:59.
 2. W przypadku rejestracji na stronie elektronicznezapisy.pl należy zarejestrować swoje konto a następnie zapisać się na charytatywny bieg URODZINOWE KILOMETRY DLA L’ARCHE wybierając start w I etapie (biegu inauguracyjnym) lub II etapie (bieg wirtualny).
 3. Uczestnicy do 18.roku życia nie mogą posiadać swojego konta; chcąc zapisać uczestnika do 18. roku życia należy zalogować się na swoje konto, kliknąć zakładkę ZAPISZ SIĘ i przycisk ZAPISZ INNĄ OSOBĘ.
 4. Dobrowolną opłatę startową opisaną imieniem i nazwiskiem Uczestnika Wydarzenia należy uiścić poprzez stronę https://zrzutka.pl/z/kilometrydlalarche lub wpłacając darowiznę na konto bankowe Organizatora: Santander Bank 24 1090 1522 0000 0000 5219 2029 z tytułem “Imię i nazwisko lub nazwa grupy nieformalnej – Kilometry dla L’Arche”.
 5. Opłata startowa może zostać dokonana samodzielnie przez osobą rejestrującą się, rodzica/opiekuna uczestnika lub przez inną osobę /osoby.

 

 ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 1. Uczestnicy wydarzenia otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy. Warunkiem ich otrzymania jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie opłaty startowej oraz przesłanie potwierdzenia ukończenia wybranego przez siebie dystansu w wybrany przez siebie sposób w terminie do 7 dni od zakończenia Wydarzenia, nie później niż do 7.07.2021 do godz. 23:59.
 2. Organizator zobowiązuje się wysłać każdemu uczestnikowi unikatowy medal wykonany przez podopiecznych Fundacji i dyplom pod podany w zgłoszeniu adres w terminie do 30 dni od zakończenia Wydarzenia. Medale oraz dyplomy będą wysyłane tylko na terenie Polski. Odbiór medalu wraz z dyplomem będzie również możliwy w siedzibie Organizatora po wcześniejszym umówieniu się.
 3. Medale oraz dyplomy otrzymają również wszyscy uczestnicy I etapu wydarzenia 29.05.2021 w Parku Marii Dąbrowskiej.
 4. Laureaci nagród specjalnych oraz miejsc I dystansów opisanych w akapicie NAGRODY punkt 1 podpunkt a) otrzymają też dyplomy z opisem zdobytego miejsca w danej kategorii oraz dodatkową niespodziankę przygotowaną przez Organizatora😊.
 5. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na działalność Fundacji L’Arche Wspólnota we Wrocławiu zgodnie z celami zapisanymi w punkcie 1. niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem, w tym możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub jakichkolwiek strat i szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu.
 3. Za zdrowie i życie osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 4. Za zdrowie i życie osoby niepełnosprawnej odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

PARTNER WYDARZENIA

Fundacja „Maciek Biega!”


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jutrosińskiej 29

Dane identyfikacyjne: KRS: 0000054452, NIP: 676106838, REGON: 00390250.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy: wroclaw@larche.org.pl ; zadzwoń na numer 71 769 82 70 lub skontaktuj się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: jakub.dykman@larche.org.pl

Czyje Dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Dane osobowe uczestników wydarzenia, a w przypadku uczestników małoletnich oraz uczestników posiadających swoim opiekunów prawnych, także dane ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • ustalenia listy uczestników wydarzenia, którzy dokonali poprawnego zgłoszenia do zgodnie z regulaminem;
 • zorganizowania wydarzenia, umożliwienia uczestnikom wzięcia w nim udziału oraz obsługi biorących w nim udział uczestników;
 • wysłania medali (lub/i dyplomów) oraz nagród;
 • prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.

 

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w zakresie zgłoszenia udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) oraz niezbędność do wykonania umowy w zakresie zorganizowania wirtualnego biegu i umożliwienia wzięcia w nim udziału (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

 • zapewnieniu prawidłowej organizacji wirtualnego biegu, w szczególności poprzez publikowanie list startowych, przekazywanie uczestnikom różną drogą informacji o charakterze organizacyjnym;
 • zapewnieniu odpowiednich rozliczeń w związku z organizacją wirtualnego biegu, przede wszystkim w związku z wysyłką medali, dyplomów i nagród;
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
 • prowadzeniu działań promujących bieg, w szczególności poprzez publikowanie list startowych;
 • prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o Fundacji również na adres e-mail to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie wizerunku podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Komu przekazujemy Dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy:

 • dostawcy usługi hostingu, z którego korzystamy prowadząc stronę internetową wydarzenia;

Ponieważ będziemy publikować listy uczestników, zdjęcia oraz filmiki zawierające wizerunki uczestników wydarzenia, Dane osobowe będą mogły zostać ujawnione osobom odwiedzającym naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osobom które zapoznają się z naszymi materiałami promocyjnymi i reklamowymi.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania Danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • niezbędny do realizacji wydarzenia i wzięcia w nim udziału, a po jego zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
 • niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych z organizacją wydarzenia, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia;
 • niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją;
 • prowadzenia przez nas działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim Dane osobowe przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody, masz prawo odwołania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

Czy po przekazaniu Danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją, chyba że dotyczy naszych działań promocyjnych.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Konieczność podania swoich Danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zapisania się do wydarzenia oraz wzięcia w nim udziału. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku jest warunkiem umownym, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość wzięcia udziału w wydarzenia.


Kontakt z Organizatorem:

Jakub Dykman

Email: jakub.dykman@larche.org.pl

tel. +48 502 071 238

Wspierają nas... (we are supported by...)

Regulamin płatności

Na stronie internetowej udostępniamy naszym Darczyńcom mechanizm płatności elektronicznych. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

W zależności od opcji wybranej przez Darczyńcę, podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A. (Przelewy24) lub Blue Media S.A. (pozostałe formy płatności).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów. Każdy użytkownik może usunąć „ciasteczka” lub całkowicie zablokować możliwość korzystania z nich w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka prywatności.

Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Fundacja L’Arche Polska szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie identyfikujemy użytkowników strony i żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiegokolwiek innego podmiotu.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą powszechnie praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści na naszej stronie. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL w związku z tym przetwarzamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy wejście na naszą stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika.

Przetwarzane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla poprawy jakości naszego serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem www. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i zarządzaniu treścią strony internetowej. Nie zawierają one żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Pliki cookies

Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu zapewnienia Użytkownikom odpowiedniej funkcjonalności. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkowników. Niektóre elementy naszej strony łączą się z zewnętrznymi serwisami (np. YouTube lub Google Maps), które podobnie wykorzystują pliki cookies do własnych celów.

Z poziomu przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. m.in:

 • akceptowanie obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez strony internetowe,
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych,
 • selektywnego blokowania lub usuwania plików cookies.

Zasady szczegółowej konfiguracji i obsługi cookies w popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach ich twórców.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika wykorzystania plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej  funkcjonalności naszej strony.

Odnośniki do innych stron

Nasz serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej zarządzanej przez Fundację L’Arche Polska.


Ochrona danych osobowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja L’Arche Polska z siedzibą pod adresem: Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Fundacją”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: fundacja@larche.org.pl.

Cel, podstawa prawna i okres przechowywania danych

Formularz dla darczyńców

Dane osobowe zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w następujących celach:

 1. budżetowania działań Fundacji – podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przepis ten pozwala na przetwarzanie danych osobowych jeżeli Fundacja ma w tym usprawiedliwiony interes. Nasz interes w przetwarzaniu danych dla tego celu polega na planowaniu finansów Fundacji. Dane będą przetwarzane w tym celu przez czas niezbędny dla planowanie;
 2. publicznych podziękowań dla darczyńców – podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – usprawiedliwiony cel Fundacji to podziękowanie darczyńcom za ich wsparcie i zachęcenie innych osób do wsparcia Fundacji – w tym celu Fundacja publikuje listy darczyńców – w liście nie ma danych kontaktowych takich jak adres, mail czy telefon. Zwykle jest to imię i miasto. Jeżeli nie chcą Państwo być na takiej liście wystarczy zaznaczyć opcję, że „chce pozostać anonimowy” – mogą też Państwo zawsze wyrazić sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych w tym celu, o czym piszemy niżej;
 3. budowania trwałej realizacji z darczyńcami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz usprawiedliwiony cel polega na podziękowaniu darczyńcom za wsparcie, informowaniu darczyńców o działalności Fundacji realizowanej dzięki wsparciu przez nich udzielonemu oraz zachęceniu do kontynuowania wsparcia – w tym celu Fundacja może wysłać drobne upominki, podziękowania, zaproszenia na spotkania organizowane przez Fundację i inne informacje dotyczące jej działania – jeżeli wyrazisz na to zgodę również za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. realizacji obowiązków księgowych i podatkowych Fundacji związanych z uzyskanymi darowiznami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.

Jeżeli poza złożeniem deklaracji przez formularz faktycznie dokonają Państwo wpłaty darowizny, dane z umowy darowizny lub wpłaty będą łączone z danymi w formularzu dla darczyńców dla celów nr 3. i 4.

Formularz dla kandydatów na asystentów

Dane zbierane za pomocą tego formularza przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a naszym usprawiedliwionym celem jest wybór odpowiednich osób na stanowisko asystenta. W toku rekrutacji, w szczególności w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, mogą być zbierane również inne dane osobowe.

Kontakt mailowy / Formularz kontaktowy

Jeżeli wyślą Państwo maila na adres Fundacji podany na stronie, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu dokonania odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez Państwa w mailu (np. odpowiedzi na pytanie). Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli usprawiedliwmy cel Fundacji polegający na zapewnieniu sprawnej komunikacji z Fundacją. W ten sam sposób są przetwarzane dane zebrane w formularzu kontaktowym.

Przysługujące Państwo prawa

Sprzeciw (art. 21 RODO)

RODO w przypadku jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes administratora (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) pozwala osobie, której dane są przetwarzane na sprzeciwienie się dokonywaniu takich czynności.

Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie dla celów marketingu bezpośredniego, to sprzeciw jest zawsze skuteczny– Fundacja nie będzie mogła dalej korzystać z tych danych dla tego celu. Jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie prawnej, ale dla innego celu to zgłaszając sprzeciw powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która powoduje, że nie chcą Państwo aby Fundacja przetwarzała Państwa dane. Fundacja w takiej sytuacji musi ocenić zasadność Państwa żądania.

Inne prawa

Mogą Państwo:

 1. żądać dostępu do sowich danych osobowych oraz uzyskać ich kopię (art. 15 RODO)

  Oznacza to, że mogą Państwo dowiedzieć się od nas czy przetwarzamy Państwa dane a jeżeli tak to również: po co je przetwarzamy (cele), jakie dane przetwarzamy (kategorie danych) komu je udostępniamy (kategorie odbiorców lub odbiorcy danych) o przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem przez nas danych, o tym jak długo będziemy te dane przetwarzać (okres lub sposób ustalenia tego okresu). Uprawnienie to obejmuje również prawo do uzyskania przez Państwo od nas kopii informacji jakie posiadamy.
  Gdybyśmy dokonywali zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania Państwa na podstawie posiadanych danych lub przekazywali Państwa dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego musielibyśmy również o tym Państwa informować, ale takich działań nie podejmujemy.

 2. sprostować swoje dane (art. 16 RODO)

  Oznacza to, że jeżeli w zasobach informacji jakie o Państwu posiadamy jest błąd, możecie Państwo od nas żądać sprostowania tego błędu. Mogą też Państwo przekazać nam dodatkowe dane, jeżeli uważają Państwo, że dane jakie są niekompletne. Natomiast w tym drugim przypadku to Fundacja będzie oceniać czy rzeczywiście dla celu przetwarzania potrzebujemy dodatkowych danych.

 3. żądać usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO)

  Oznacza to, że mogą Państwo żądać od nas, abyśmy usunęli dane jakie o Państwu posiadamy. Aby mogli Państwo skorzystać z tego uprawnienia konieczne jest, aby występowała jedna z poniższych okoliczności:

  1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i sprzeciw ten był skuteczny;
  4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Fundacji.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

  Oznacza to, że w określonych przypadkach mogą Państwo od nas żądać, abyśmy przechowywali Państwa dane, ale bez dodatkowej zgody nie dokonywali na niż żadnych innych czynności.
  Przypadki o jakich mowa wyżej to:

  1. kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych jakie posiadamy – na czas potrzebny Fundacji do sprawdzenia tych danych;
  2. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na czas potrzebny Fundacji do ustalenia zasadności sprzeciwu;
  3. sytuacja kiedy Fundacja nie potrzebuje już Państwa danych, ale Państwo potrzebują tych danych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  4. sytuacja kiedy okazałoby się, że Fundacja przetwarza dane niezgodnie z prawem, ale zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania;

Mają też Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zapewniające Fundacji obsługę IT (serwery, poczta elektroniczna, zewnętrzni informatycy), doradcy i współpracownicy Fundacji (np. księgowi, prawnicy, podmioty wspierające procesy rekrutacji lub obsługi darowizn) oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych poprzez formularz dostępny na stronie jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzu dla kandydatów na asystentów może spowodować brak możliwości wzięcia przez Państwa udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podobnie podanie danych przy wysyłaniu maila do Fundacji jest dobrowolne, ale niepodanie danych może spowodować brak możliwości odpowiedzi lub rozpatrzenia kwestii podniesionych w wiadomości. 

Skip to content