I Bieg Charytatywny L'Arche Wrocław

Regulamin

REGULAMIN I BIEGU CHARYTATYWNEGO Z OKAZJI 18. URODZIN WSPÓLNOTY L’ARCHE WE WROCŁAWIU

 „URODZINOWE KILOMETRY DLA L’ARCHE”

ORGANIZATOR

Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu.

TERMIN I MIEJSCE

Bieg Charytatywny zwany dalej Wydarzeniem odbędzie się w okresie od 29.05.2021 do 30.06.2021 w dwóch etapach:

 1. Etap I – 29.05.2021 godz. 10:00-18:00, Park im. Marii Dąbrowskiej (Wrocław, Karłowice) – bieg inaugurujący wydarzenie.
 2. Etap II Od 29.05.2021 godz. 0:00 do 30.06.2021 godz. 23:59 – dowolna trasa i dowolne miejsce w Polsce, Europie – na świecie 😊.

CELE WYDARZENIA

 1. Zebranie środków na działalność Fundacji L’Arche Wspólnota we Wrocławiu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków i opieki dla mieszkających w domach prowadzonych przez wspólnotę osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zebrane środki finansowe w szczególności zostaną przeznaczone na: wyremontowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, wejścia do domu „Tęcza” i tarasu na którym mieszkańcy spotykają się z rodzinami, gośćmi, wolontariuszami i przyjaciółmi (a także jedzą wspólne posiłki w ciepłe dni) oraz zapewnienia miejsca do przechowywania rowerów rehabilitacyjnych należących do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Promocja idei integracji społecznej poprzez włączenie osób z niepełnosprawnościami w uczestnictwo w wydarzeniu sportowym wolnym od barier i otwartym dla wszystkich zainteresowanych.
 3. Aktywizacja sportowa osób w każdym wieku, promocja aktywnego sposobu spędzania czasu pomimo trudnej sytuacji społecznej spowodowanej pandemią.
 4. Szerzenie empatycznej postawy i wrażliwości na drugiego człowieka, propagowanie idei różnorodności społecznej, uwrażliwienie na potrzeby innych i zaktywizowanie do działania społecznego na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 5. Promocja Wrocławia i województwa dolnośląskiego jako miejsca przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.
 6. Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń wiekowych i bez względu na stopień sprawności fizycznej i/lub intelektualnej: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.
 2. Dzieci i młodzież do lat 18. a także osoby posiadające opiekuna prawnego są zgłaszane do udziału w wydarzeniu przez rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby oraz nieformalne grupy, które dokonały rejestracji.
 4. Celem wydarzenia nie jest rywalizacja tylko ukończenie wybranego dystansu w dowolnym czasie i dowolną techniką.

PROCES REJESTRACJI

 1. Etap I Wydarzenia odbędzie się 29.05.2021 w parku im. Marii Dąbrowskiej na Karłowicach we Wrocławiu. Bieg inauguracyjny odbędzie się zgodnie z obowiązującym w trakcie pandemii rygorem sanitarnym, a Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub odwołania etapu I wydarzenia.
 2. Aby wziąć udział w etapie I trzeba będzie wypełnić formularz dostępny na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/5693.html oraz wskazać godzinę i kategorię, w której chce się startować. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. W etapie II każdy uczestnik lub grupa uczestników po zarejestrowaniu się poprzez formularz dostępny na stronie https://elektronicznezapisy.pl/event/5694.html  wybiera dzień i dystans do pokonania.
 4. Rejestracja do udziału w biegu inaugurującym (etap I) będzie możliwa od 5.05.2021 godz. 16:00 do 28.05.2021 godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.
 5. Do udziału w etapie II będzie można się zarejestrować od 5.05.2021 godz. 16:00 do 29.06.2021do godz. 23:59.

ZASADY WYDARZENIA

 1. Wydarzenie ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentelmeński. Bieg nie jest biegiem/imprezą masową.
 2. W Wydarzeniu można wziąć udział:
  1. w pojedynkę;
  2. parami – np. rodzic/opiekun z dzieckiem, asystent z osobą z niepełnosprawnością (np. poruszającą się na wózku, itp.), właściciel z czworonożnym pupilem;
  3. grupowo (np. klasa, drużyna, grupa przedszkolna, nieformalna grupa przyjaciół, zespół, rodzina, itp.). W przypadku grupy dystans minimum i maksimum dotyczy każdego uczestnika z osobna. Każdy uczestnik wykonuje swoją aktywność osobno lub w małej grupie.
 3. Uczestnicy mogą wybrać dowolny dystans, przy czym:
  1. Minimalny dystans wynosi 180 metrów.
  2. Uczestnicy do 16. roku życia zobowiązują się pokonać dystans maksymalnie 1800 metrów.
  3. Uczestnicy powyżej 16.roku życia mogą wystartować na dystansie 1800 metrów, 3600 metrów, 5400 metrów lub 18 kilometrów.
  4. Uczestnicy powyżej 16.roku życia mogą wybrać dystans „open”, w którym uczestnicy pokonają dowolną ilość kilometrów dla L’Arche.
 4. Wybrany dystans może być pokonany w następujący sposób:
  1. Bieg;
  2. marsz, nordic walking;
  3. kołowo: rowerem (dwukołowym/ trzykołowym, rotorze stacjonarnym);
  4. baby team – rodzic/opiekun z dzieckiem w wózku;
  5. „wózkers” w biegu sam lub z asystentem – na wózku mobilnym, manualnym, elektrycznym;
  6. „Na byle czym byle do przodu” – na rolkach, hulajnodze, biegówkach, pchaczach, traktorze na pedały, gokarcie, na szczudłach, w kajaku, na pontonie i w każdy inny sposób używając siły własnych mięśni;
  7. Dopuszczalny jest również każdy inny niekonwencjonalny sposób zgłoszony w trakcie rejestracji.
 5. Każdy Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą swojego urządzenia/aplikacji i przesyła go do Organizatora na wskazany adres: kilometry@larche.org.pl .
 6. Zachęcamy uczestników aby wysyłali fotorelacje lub filmy pokazujące w jaki sposób pokonywali swoje kilometry dla L’Arche😊. Nadesłanie relacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie ich na stronie Organizatora: https://www.larche.org.pl/wroclaw/bieg-charytatywny/ oraz na stronie wydarzenia na Facebooku i na Instagramie prowadzonym przez Fundację L’Arche Wspólnota we Wrocławiu.

NAGRODY

Organizator przewiduje następujące nagrody:

 1. Nagrody dla zawodników biegających za najlepszy czas na dystansach:
  • 1,8 km dla kobiet
  • 1,8 km dla mężczyzn
  • 3,6 km dla kobiet
  • 3,6 km dla mężczyzn
  • 5,4 km dla kobiet
  • 5,4 km dla mężczyzn
  • 18 km dla mężczyzn
  • 18 km dla kobiet
  • Najdłuższy przebiegnięty dystans dla kobiet
  • Najdłuższy przebiegnięty dystans dla mężczyzn
  • 1800 m dla dziewczynki do 16.roku życia
  • 1800 m dla chłopca do 16.roku życia
 1. Nagrody specjalne:
  • Dla najmłodszego uczestnika
  • Dla najstarszego uczestnika
  • Dla najbardziej oryginalnej pary
  • Dla najliczniejszej grupy
  • Za najzabawniejsze zdjęcie po zakończonym biegu
  • Za najpiękniejszy uśmiech w trakcie biegu
  • Za najbardziej atrakcyjną dekorację/ przebranie
  • Za najbardziej niekonwencjonalny sposób przemieszczania się
  • Za najdłuższy pokonany dystans w grupie (wszyscy członkowie grupy łącznie)
  • Za najciekawszą relację z realizacji Wydarzenia
 1. Spośród WSZYSTKICH uczestników Wydarzenia, którzy nadeślą zdjęcia lub filmy pokazujące w jaki sposób pokonali swoje kilometry dla L’Arche Organizator wybierze minimum 20 dodatkowych laureatów

REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu odbywać się będą poprzez rejestrację na stronie wybranego etapu, tj. https://elektronicznezapisy.pl/event/5693.html dla etapu I lub https://elektronicznezapisy.pl/event/5694.html dla etapu II. Zachęcamy też, by po dokonaniu rejestracji wnieść opłatę startową minimum 18 zł (można więcej😊) na https://zrzutka.pl/z/kilometrydlalarche w okresie od dnia 05.05.2021 godzina 12:00 do 29.06.2021 roku godz.23:59.
 2. W przypadku rejestracji na stronie elektronicznezapisy.pl należy zarejestrować swoje konto a następnie zapisać się na charytatywny bieg URODZINOWE KILOMETRY DLA L’ARCHE wybierając start w I etapie (biegu inauguracyjnym) lub II etapie (bieg wirtualny).
 3. Uczestnicy do 18.roku życia nie mogą posiadać swojego konta; chcąc zapisać uczestnika do 18. roku życia należy zalogować się na swoje konto, kliknąć zakładkę ZAPISZ SIĘ i przycisk ZAPISZ INNĄ OSOBĘ.
 4. Dobrowolną opłatę startową opisaną imieniem i nazwiskiem Uczestnika Wydarzenia należy uiścić poprzez stronę https://zrzutka.pl/z/kilometrydlalarche lub wpłacając darowiznę na konto bankowe Organizatora: Santander Bank 24 1090 1522 0000 0000 5219 2029 z tytułem “Imię i nazwisko lub nazwa grupy nieformalnej – Kilometry dla L’Arche”.
 5. Opłata startowa może zostać dokonana samodzielnie przez osobą rejestrującą się, rodzica/opiekuna uczestnika lub przez inną osobę /osoby.

 

 ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

 1. Uczestnicy wydarzenia otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy. Warunkiem ich otrzymania jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie opłaty startowej oraz przesłanie potwierdzenia ukończenia wybranego przez siebie dystansu w wybrany przez siebie sposób w terminie do 7 dni od zakończenia Wydarzenia, nie później niż do 7.07.2021 do godz. 23:59.
 2. Organizator zobowiązuje się wysłać każdemu uczestnikowi unikatowy medal wykonany przez podopiecznych Fundacji i dyplom pod podany w zgłoszeniu adres w terminie do 30 dni od zakończenia Wydarzenia. Medale oraz dyplomy będą wysyłane tylko na terenie Polski. Odbiór medalu wraz z dyplomem będzie również możliwy w siedzibie Organizatora po wcześniejszym umówieniu się.
 3. Medale oraz dyplomy otrzymają również wszyscy uczestnicy I etapu wydarzenia 29.05.2021 w Parku Marii Dąbrowskiej.
 4. Laureaci nagród specjalnych oraz miejsc I dystansów opisanych w akapicie NAGRODY punkt 1 podpunkt a) otrzymają też dyplomy z opisem zdobytego miejsca w danej kategorii oraz dodatkową niespodziankę przygotowaną przez Organizatora😊.
 5. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na działalność Fundacji L’Arche Wspólnota we Wrocławiu zgodnie z celami zapisanymi w punkcie 1. niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem, w tym możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub jakichkolwiek strat i szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu.
 3. Za zdrowie i życie osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 4. Za zdrowie i życie osoby niepełnosprawnej odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

PARTNER WYDARZENIA

Fundacja „Maciek Biega!”


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja L’Arche Wspólnota we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jutrosińskiej 29

Dane identyfikacyjne: KRS: 0000054452, NIP: 676106838, REGON: 00390250.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy: wroclaw@larche.org.pl ; zadzwoń na numer 71 769 82 70 lub skontaktuj się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: jakub.dykman@larche.org.pl

Czyje Dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Dane osobowe uczestników wydarzenia, a w przypadku uczestników małoletnich oraz uczestników posiadających swoim opiekunów prawnych, także dane ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • ustalenia listy uczestników wydarzenia, którzy dokonali poprawnego zgłoszenia do zgodnie z regulaminem;
 • zorganizowania wydarzenia, umożliwienia uczestnikom wzięcia w nim udziału oraz obsługi biorących w nim udział uczestników;
 • wysłania medali (lub/i dyplomów) oraz nagród;
 • prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.

 

Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w zakresie zgłoszenia udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) oraz niezbędność do wykonania umowy w zakresie zorganizowania wirtualnego biegu i umożliwienia wzięcia w nim udziału (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

 • zapewnieniu prawidłowej organizacji wirtualnego biegu, w szczególności poprzez publikowanie list startowych, przekazywanie uczestnikom różną drogą informacji o charakterze organizacyjnym;
 • zapewnieniu odpowiednich rozliczeń w związku z organizacją wirtualnego biegu, przede wszystkim w związku z wysyłką medali, dyplomów i nagród;
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
 • prowadzeniu działań promujących bieg, w szczególności poprzez publikowanie list startowych;
 • prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o Fundacji również na adres e-mail to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne.

W zakresie wizerunku podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Komu przekazujemy Dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy:

 • dostawcy usługi hostingu, z którego korzystamy prowadząc stronę internetową wydarzenia;

Ponieważ będziemy publikować listy uczestników, zdjęcia oraz filmiki zawierające wizerunki uczestników wydarzenia, Dane osobowe będą mogły zostać ujawnione osobom odwiedzającym naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osobom które zapoznają się z naszymi materiałami promocyjnymi i reklamowymi.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania Danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • niezbędny do realizacji wydarzenia i wzięcia w nim udziału, a po jego zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
 • niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych z organizacją wydarzenia, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia;
 • niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją;
 • prowadzenia przez nas działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim Dane osobowe przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody, masz prawo odwołania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

Czy po przekazaniu Danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją, chyba że dotyczy naszych działań promocyjnych.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia.

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Konieczność podania swoich Danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zapisania się do wydarzenia oraz wzięcia w nim udziału. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku jest warunkiem umownym, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość wzięcia udziału w wydarzenia.


Kontakt z Organizatorem:

Jakub Dykman

Email: jakub.dykman@larche.org.pl

tel. +48 502 071 238