Nasza Wspólnota działa w Warszawie od 2012 roku i niesie realną pomoc dorosłym z różnym stopniem niepełnosprawności, a także ich rodzinom. Prowadzimy punkt wsparcia dla 25 osób z niepełnosprawnością. Asystenci towarzyszą osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania, poprzez cotygodniowe, kilkugodzinne spotkania, w czasie których niosą realne wsparcie w codziennych sprawach bytowych. Pomagają załatwiać sprawy w urzędach, asystują podczas wizyt u lekarzy i specjalistów, wspierają w znalezieniu i utrzymaniu pracy, uczą poruszania się po mieście, korzystania z instytucji kultury, a czasem zwyczajnie budują przyjacielskie relacje i wspólnie spędzają czas. W 2017 roku otworzyliśmy pierwszy dom naszej Wspólnoty w Radości. Aktualnie w domu w ramach dotacji z PFRON prowadzimy trening mieszkaniowy, w którym wzięło udział już 14 osób.

Scroll to top