Nasza Wspólnota działa w Warszawie od 2012 roku i niesie realną pomoc dorosłym z różnym stopniem niepełnosprawności, a także ich rodzinom. Prowadzimy punkt wsparcia dla 25 osób z niepełnosprawnością. Asystenci towarzyszą osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania, poprzez cotygodniowe, kilkugodzinne spotkania, w czasie których niosą realne wsparcie w codziennych sprawach bytowych. Pomagają załatwiać sprawy w urzędach, asystują podczas wizyt u lekarzy i specjalistów, wspierają w znalezieniu i utrzymaniu pracy, uczą poruszania się po mieście, korzystania z instytucji kultury, a przede wszystkim budują przyjacielskie relacje i wspólnie spędzają czas.

W 2017 roku otworzyliśmy pierwszy dom naszej Wspólnoty w Warszawie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół, który jest pełen radości i rodzinnej atmosfery.

Działamy dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, a także dzięki otwartości naszych Przyjaciół i Darczyńców.

To Wy sprawiacie, że może dziać się tyle dobra!

Dziękujemy za każde wsparcie!

Scroll to top
Nasi darczyńcy