Nasza Historia

Historia L’Arche w Warszawie

Pragnienie utworzenia Wspólnoty L'Arche w Warszawie zamieszkało w sercach osób, które pod koniec lat 70-tych poruszone spotkaniami z Jeanem Vanier, o.Tomaszem Philippe i o. Andre Roberti, zakładały pierwsze w Polsce wspólnoty Ruchu "Wiara i Światło". Wśród nich była Joanna Garlicka - osoba z zespołem Downa. W jej mieszkaniu przy ul. Parkowej w pobliżu Łazienek Królewskich miały miejsce spotkania osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziców, przyjaciół i wolontariuszy. A po latach stało się ono pierwszym domem L'Arche w Warszawie.

Jesienią 2008 r. grupa inicjatywna uzyskała status projektu Wspólnoty L'Arche, w listopadzie 2014 r. zostaliśmy oficjalnie przyjęci do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche. Joasia mieszkała na Parkowej w otoczeniu przyjaciół do ostatnich chwil swojego życia.

W 2012 roku swoją działalność rozpoczął Punkt Wsparcia. Zespół 4 asystentów, wolontariusze i psycholog wspierają 24 osoby z niepełnosprawnością, mieszkające samodzielnie lub ze swoimi rodzinami. Poprzez regularne, cotygodniowe, kilkugodzinne spotkania niosą realną pomoc w codziennych sprawach bytowych. Są to np. wizyta u lekarza, w urzędzie, wyjście poza dom, towarzyszenie i rozmowa nakierowane na rozwijanie umiejętności osób z niepełnosprawnością w obszarze budowania relacji społecznych i zdobywania samodzielności oraz zaradności życiowej, adekwatnie do możliwości danej osoby. Tego rodzaju asystentura indywidualna jest niezwykle potrzebna i ma wyjątkowy charakter: nasi Asystenci niejednokrotnie są jedynymi przyjaciółmi Osób.
Część osób z niepełnosprawnością uczestniczy w treningu pracy, którego celem jest podjęcie przez nich zatrudnienia na otwartym rynku pracy, a tym samym zwiększenia ich zaradności i poczucia własnej wartości. Niektórzy z nich już znaleźli pracę. Jacek jest zatrudniony w MacDonaldzie, Ania i Krzysztof pracują przy porannej dystrybucji gazet.

Ważną częścią Wspólnoty są wolontariusze, którzy włączają się do wszystkich naszych działań i pozwalają nam rozwinąć skrzydła. Jesteśmy wdzięczni rodzinom uczestników za ich gotowość do pomocy i współpracy. Dziękujemy także darczyńcom, którzy wspierają nasze bieżące działania, a także inwestycje, takie jak niedawny zakup domu dla Wspólnoty. Dziękujemy PFRON za dofinansowanie projektu "Razem możemy więcej", który umożliwia nam prowadzenie Punktu Wsparcia.

Scroll to top
Nasi darczyńcy