Nasza Historia

Pragnienie powstania Arki w Warszawie było obecne już w latach 80-tych czyli w okresie powstawania wspólnot Wiary i Światła. Ważną osobą w tym środowisku była rodzina państwa Garlickich wraz z ich córką Joanną, osobą z Zespołem Downa, którzy należeli do pierwszej wspólnoty Wiara i Światło. Pan Roman Garlicki, współtwórca przedwojennego ZUS, myśląc długofalowo, stworzył nawet koncepcję mieszkań grupowych i na ten cel zamierzał oddać swoje mieszkanie przy ul. Parkowej. Kiedy poznał w r. 1981 Jeana Vanier, a potem Wiarę i Światło oraz L’Arche, uznał, że forma wspólnoty bardziej odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przed śmiercią, pan Garlicki powierzył przyszłość swojej córki Joanny oraz mieszkanie pieczy jej kuzynki Agnieszki Putowskiej i Marcina Przeciszewskiego ze wspólnoty Wiary i Światła. Zgodnie z zamysłem ojca, Joanna, którą opiekowały się do końca jej życia w 2011 r. osoby ze środowiska Wiary i Światła, przekazała swe mieszkanie Fundacji L’Arche. 

To właśnie z kręgu osób opiekujących się Joanną Garlicką wyłoniła się grupa inicjatywna warszawskiej wspólnoty. Jesienią 2008 r.  grupa uzyskała status projektu Wspólnoty L'Arche. W 2012 roku, dzięki dotacji z PFRON powstała pierwsza forma działalności wspólnoty: Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących w rodzinach. Jego siedzibą stało się mieszkanie przy ul. Parkowej. W listopadzie 2014 r., Arka w Warszawie została oficjalnie przyjęta do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L’Arche jako wspólnota próbna.

Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania na Parkowej, umożliwiły w kwietniu 2016 r. zakup domu w dzielnicy Wawer, który jest dziś siedzibą warszawskiej wspólnoty. W 2017 roku budynek uzyskał status placówki całodobowej opieki, co umożliwiło przyjmowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną na staże i treningi mieszkaniowe finansowane z dotacji PFRON, które rozpoczęły się w styczniu 2018. 

L’Arche w Warszawie poszerzyła także swoją działalność o zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat niepełnosprawności, a w sierpniu 2019 roku została otwarta Pracownia L’Arche – miejsce zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością. 

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...