Nasza Działalność

System usług asystenckich

Wspólnota L’Arche Warszawa funkcjonuje jako jeden z nowych modeli L’Arche. Prowadzimy punkt wsparcia dla 25 osób z niepełnosprawnością. Asystenci towarzyszą osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania, poprzez cotygodniowe, kilkugodzinne spotkania, w czasie których niosą realne wsparcie w codziennych sprawach bytowych. Pomagają załatwiać sprawy w urzędach, asystują podczas wizyt u lekarzy i specjalistów, wspierają w znalezieniu i utrzymaniu pracy, uczą poruszania się po mieście, korzystania z instytucji kultury, a czasem zwyczajnie budują przyjacielskie relacje i wspólnie spędzają czas wolny.

Dom

W Warszawie w Radości prowadzimy dom dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie w domu w ramach dotacji z PFRON prowadzony jest trening mieszkaniowy.

Warsztaty

Wspólnota w Warszawie od początku swego istnienia jest silnie związana i współpracuje z Ruchem „Wiara i Światło”, jest również blisko podmiotów, które swe korzenie mają w „Wierze i Świetle”, tj. Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” , które prowadzi środowiskowy dom samopomocy w Aninie i Pracownia terapeutyczna „Par-Ter” na Mokotowie. Organizacje te są partnerami L’Arche w Warszawie. Współpracujemy w przestrzeni udzielania komplementarnego i właściwego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, a także w ramach podnoszenia kompetencji kadry pracowniczej oraz organizacji wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Scroll to top
Nasi darczyńcy