Nasza Działalność

System usług asystenckich

Wspólnota L’Arche Warszawa funkcjonuje jako jeden z nowych modeli L’Arche. Prowadzimy punkt wsparcia dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Asystenci towarzyszą osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania i środowisku lokalnym kilka godzin w tygodniu poprzez różne spotkania, w czasie których niosą wsparcie w codziennych sprawach bytowych. W ramach asystentury osoby z niepełnosprawnością uzyskują pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, podczas wizyt u lekarzy i specjalistów, w znalezieniu i utrzymaniu pracy, korzystaniu z instytucji kultury i mają okazję uczyć się poruszania po mieście. Asystenci i osoby z niepełnosprawnością budują także przyjacielskie relacje i wspólnie spędzają czas wolny. Działania Punktu Wsparcia dofinansowywane są ze środków PFRON w ramach projektu „Razem możemy więcej”.

Dom typu rodzinnego

Od lipca 2017 roku dom Fundacji L’Arche przy ul. Kockiej posiada status placówki całodobowej opieki dla osób z niepełnosprawnością.

Od stycznia 2018, dzięki dotacji PFRON w ramach projektu: „W drodze do samodzielności”, w domu prowadzone są treningi mieszkaniowe. Ich celem jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością, a w szczególności umożliwienie i wspomaganie niezależnego funkcjonowania, aktywizacja społeczna, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do bardziej samodzielnego życia.

Staramy się o to, by dom wspólnoty stał się rodzinnym domem pomocy, w którym na stałe zamieszka 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną Pragniemy także rozpowszechnić ideę małych domów o charakterze rodzinnym, by stały się dostępną formą wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja na temat niepełnosprawności

Zajęcia na temat niepełnosprawności są prowadzone w dwóch formułach. Pierwsza to teatr lalek z niepełnosprawnością: „Zmieniamy świat serce po sercu”Druga to zajęcia twórcze o charakterze integracyjnym, w których mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli wraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Pracownia terapeutyczna

W ramach pracowni terapeutycznej osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczą w zajęciach rękodzielniczych, ceramicznych, tanecznych oraz zajęciach rozwijających umiejętności społeczne. Odbywają się one w pomieszczeniach wynajmowanych przez Fundację L’Arche Wspólnotę w Warszawie w Wawerskim Centrum Kultury.

Scroll to top
Poprzez fundację FaniMani wspierają nas...