Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Poznania – zapytanie ofertowe (psycholog, logopeda)

 ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie zatrudnienia psychologa oraz logopedy w ramach uzupełnienia
świadczenia usług asystenckich

Nr postępowania:  1/2017, data: 05. 03. 2017r.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja L’Arche

Ul. Polańska 13A

61-614 Poznań

 

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Fundacja L’Arche realizując partnerski projekt od połowy marca 2017 roku poszukuje:

LOGOPEDY oraz PSYCHOLOGA, 

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie.

Do zadań wyżej wymienionych specjalistów będzie należało świadczenie porad specjalistycznych, realizacji przyjętych planów działania, uzupełnianie świadczonych usług asystenckich na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

WYMAGANIA NA KAŻDE ZE STANOWISK:

wykształcenie kierunkowe;

doświadczenie  pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną;

dyspozycyjność w godzinach popołudniowych;

gotowość do współpracy z rodzinami osób z niepełnosprawnością oraz zespołem asystentów;

praca w miejscu zamieszkania beneficjentów;

Wykonawca z  tytułu niniejszej umowy otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin świadczenia usługi. Wykonanie usługi udokumentowane będzie kartą pracy podpisaną przez ON i wykonawcę na koniec każdego miesiąca, w którym świadczona była usługa wskazującą liczbę godzin świadczenia usługi. Wymiar świadczonych usług dla obu specjalistów będzie wynosił około 8 godzin na miesiąc.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE ZGŁOSZEŃ ORAZ CV NA ADRES MAILOWY:
MICHAL.TALAR@LARCHE.ORG.PL

Więcej informacji można uzyskać pisząc na powyższy adres
lub pod numerem tel. 608-757-080.

 

ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 10 marca 2017r.

 

Scroll to top
Nasi darczyńcy