Grupa Inicjatywna L’Arche w Gdyni została powołana stosunkowo niedawno, bo w 2013 roku. Od listopada 2018, dzięki pozytywnej decyzji Międzynarodowej Federacji L'Arche, działamy jako oficjalny Projekt Wspólnoty. Naszym głównym celem jest budowa domu L’Arche w Gdyni. Inwestycję tą rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu i do końca roku 2019 chcielibyśmy oddać do użytku budynek, w którym znajdzie swoje miejsce 6-7 osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z towarzyszącymi im asystentami.

Scroll to top
Nasi darczyńcy