Wspólnota w Poznaniu powstała w 1994 r., kiedy to po czterech latach przygotowań otwarto pierwszy dom o charakterze rodzinnym i pracownię terapii zajęciowej. W 1997 r. pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do drugiego domu. Obecnie Wspólnotę tworzy ok. 50 członków (wśród nich 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszka na stałe w dwóch domach). L’Arche w Poznaniu prowadzi również projekt usług asystenckich, w którym wspiera 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność Wspólnoty nie ogranicza się jedynie do zadań opiekuńczych nad jej członkami z niepełnosprawnością. Integrujemy się ze środowiskiem lokalnym: można nas spotkać w sklepach, domach kultury, kinach, teatrach czy w kościołach. Uczymy się wzajemnie, że każdy z nas jest niepowtarzalnym darem mogącym ofiarować wiele światu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji marzenia o otwarciu trzeciego domu w Poznaniu. Nasza działalność nie byłaby możliwa bez dotacji z budżetu samorządu Miasta Poznania, która pokrywa około 50% wszystkich kosztów codziennego utrzymania domów. Jest to jednak wsparcie niewystarczające, ponieważ w każdym miesiącu brakuje nam 30 000 zł. Bez pomocy i zaangażowania naszych Darczyńców i Przyjaciół nie moglibyśmy funkcjonować. Dlatego każda pomoc z Państwa strony jest dla nas niezwykle ważna.

Scroll to top
Nasi darczyńcy